Yon Avoka Imigrasyon k ap goumen pou Rèv Ameriken ou ™

Defans Depòtasyon, Aplikasyon Green Card, Reklamasyon Azil, ak plis ankò

Atenn objektif imigrasyon ou yo Ak sèvis legal eksepsyonèl

Ahmad Yakzan se yon avoka imigrasyon ki te viv rèv Ameriken an™. Li vle ede kliyan li yo fè eksperyans lavi sa a tou nan bay sèvis lalwa san parèy atravè American Dream ™ Law Office, PLLC. Konpayi nou an pa sispann nan anyen pou ede kliyan nou yo ak depòtasyon yo, aplikasyon pou kat vèt, aplikasyon azil, ak lòt enkyetid imigrasyon ilegal yo.

Kilès Nou Ye

Biwo Lwa American Dream ™, PLLC, ki gen biwo jeneral nan Pinellas Park, Florid, se yon kabinè avoka imigrasyon fanmi ki gen repitasyon. Rive nou se entènasyonal, men sèvis nou an se lokal. Nou te nan operasyon depi 2015, asire sèvis legal konsistan, atantif, ak aksesib ki satisfè bezwen chak kliyan.

Konsènan Our American Dream™ Shield

Nou te inisye American Dream™ Shield pou ede avoka kriminèl yo bay pi bon reprezantasyon legal pou imigran yo. Pou fè sa, nou konseye pwofesyonèl legal sa yo sou ka yo epi byen analize potansyèl pledwaye jijman yo a.

Travay konsiltasyon nou an ede avoka evite antre kliyan yo nan yon pledwaye san enfòme paske yo pa abitye ak konsekans imigrasyon yo. Aksyon sa yo ak echèk pou eksplike nenpòt efè negatif sou estati imigrasyon yon moun se responsablite yon avoka, jan Tribinal la te deside apre. Padilla kont Kentucky, 130 S. CT. 1473 (2010).

Yon Avoka Imigrasyon Ki Konnen Sa w ap Travèse

Antanke yon imigran li menm, Avoka Ahmad Yakzan devwe pou reprezante w epi ede w reyalize rèv Ameriken™ ou. Pasyon li pou reprezante kliyan li yo te fè l 'yon repitasyon ekselan nan kominote legal la, mete l' apa de lòt pratikan lalwa imigrasyon.

Vwayaj li a

Avoka Ahmad Yakzan te vin Ozetazini kòm yon jèn gason pou pouswiv yon rèv ki te sanble flotant pafwa. Li te lite men li te konnen sa li te vize a te vo li paske li te rankontre moun ki te ede l 'ak objektif li yo. Malgre rèv la te sanble byen lwen, li te kontinye.

Li piplis

Sèvis nou

Poukisa chwazi konpayi nou an pou sèvis legal imigrasyon

Pri konpetitif

Pa fè okenn depans pou reyalize ak pwoteje rèv Ameriken ou™ avèk èd Avoka Ahmad Yakzan. Yo pral kredite ti lajan konsiltasyon nou an nan frè legal nou yo lè ou kenbe biwo nou an. Nou ofri to konpetitif pou sèvis legal ekselan.

Kominikasyon fleksib

Pou konvenyans ou, nou ofri konsiltasyon an pèsòn, telefòn oswa telekonferans. Avoka Ahmad Yakzan ta kontan akomode w nan youn nan biwo nou yo nan St. Petersburg ak Tampa, Florid.

Ultim Konvenyans

Avoka Ahmad Yakzan se avoka imigrasyon serye ou soti nan St. Petersburg Tampa, Florid rive nan Washington, DC. Nou gen biwo ki byen chita pou sèvi w nan Clearwater, Dunedin, New Port Richey, Oldsmar, Land o' Lakes, Plant City, Lakeland. , ak Zephyrhills.

Revi kliyan nou yo

Kliyan sot pase nou yo te ban nou anpil revizyon 5-zetwal. Moun sa yo enkli:

Greg

"Mesye. Ahmad Yakzan te bay yon nivo sèvis ekspè pwofesyonèl ki te eksepsyonèl nan tout fason. Mwen te sou lòt bò a nan mond lan, ki te prezante yon kouch adisyonèl nan defi an tèm de pwosesis viza mari oswa madanm mwen an. Mesye Yakzan te toujou kapab jwenn lè ant zòn lè pou pale lè sa nesesè. Pandan ke pwosesis la pran tan, li ta akablan san ekspètiz nan Mesye Yakzan.”

Ricardo

"Mesye. Yakzan te montre m pwofesyonalis li depi nan kòmansman e li te di m tou chwa ak obstak mwen te gen devan yo, men konesans li sou lwa imigrasyon an te pi plis pase sa m t ap atann. Mwen te nan bèl peyi sa a ki gen rèv ak opòtinite pou plizyè ane epi mwen te panse mwen te an sekirite pou plizyè rezon, men mwen te vyole lalwa, e rèv mwen te disparèt trè vit.”

Heather

“Avan m te anplwaye Atty Yakzan, mwen te konsilte epi anboche de lòt atty ki te pwomèt solèy, lalin, ak zetwal yo ak konpetans yo gonfle. Mwen te revoke youn, epi lòt la te fè ka mwen an boukle nan tribinal la pou yon ane edmi pa fè anyen men gaspiye tan ak lajan mwen. Lè m te konsilte Atty Yakzan, li te pran tan pou l koute m epi konprann bezwen m yo. Li te tire tou dwat avè m epi li te pwomèt pa gen okenn rezilta ... "

American Dream Law Office, PLLC

"Rèv ou se rèv mwen" Liv pa Ahmad Yakzan

Aprann kijan istwa imigrasyon pèsonèl Avoka Yakzan ka ede w reyalize rèv Ameriken ™.

American Dream Law Office, PLLC

Enfòmasyon Legal Ou Dwe Konnen

Inadmisibilite Dapre Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon

Inadmisibilite se enkapasite yon imigran pou yo admèt Ozetazini. Rezon sa yo ki nan lis nan INA Seksyon 212. Plizyè rezon inadmisibilite, tankou sante, aktivite kriminèl, sekirite nasyonal, fwod ak defòmasyon, ranvwa anvan, ak prezans ilegal Ozetazini.

Genyen egzansyon ki disponib pou kèk nan rezon sa yo, tankou fwod oswa defòmasyon. Yo pèmèt tou dispans, nan kèk ka, si moun nan gen yon "fanmi ki kalifye" ki ta gen gwo difikilte si moun nan pa admèt. Kèk rezon, tankou teworis, pa gen dispans sa yo.

Retire Kondisyon Rezidans (I-751)

Jounal Amannman Fwòd Maryaj te pase pa Kongrè a an 1986 te etabli a Rezidans Kondisyonèl klasifikasyon. Objektif prensipal amannman sa yo se anpeche fwod nan aplikasyon Ajisteman Estati ki baze sou maryaj.

Amannman yo mande pou benefisyè yon ka Ajisteman Estati a dwe aplike pou retire kondisyon yo sou rezidans pèmanan an lè li depoze yon aplikasyon I-751 90 jou anvan dezyèm anivèsè apwobasyon premye aplikasyon Ajisteman Estati yo.

Kote nou yo