BIA Règ ke Limit tan ak nimewo yo pa aplike nan mosyon relouvri pou aplike pou azil

Nan yon desizyon ki te pibliye semèn pase a, Komisyon Konsèy Apèl Imigrasyon an te deside ke yon etranje k ap eseye relouvri pwosedi pou retire elèv la pou aplike pou azil pa oblije anile lòd ranvwa a anvan. Nan Zafè JG, 26 I&N Desanm 161 (BIA 2013), yon etranje te deplase plizyè fwa pou relouvri pwosedi pou retire li a, paske li te diskite ke yo ta dwe anile lòd li an absan akoz kondisyon peyi yo te chanje. Jij Imigrasyon an te demanti tout mosyon sa yo pou diskite ke yo te entèdi tan ak nimewo yo. Nan ranvèse desizyon jij imigrasyon an, BIA te rezone ke Kongrè a, lè li te pibliye règ yo pou relouvri pwosedi ranvwa yo pa t aplike règ sa yo nan mosyon pou relouvri ki baze sou azil. Kidonk, Komisyon Konsèy la te deside ke yon moun k ap depoze yon mosyon pou relouvri pwosedi an absan ki baze sou yon demann pou azil pa oblije anile lòd pou retire li a pou relouvri pwosedi pou retire elèv la epi li pa oblije nan limit tan ak kantite. 
Mwen dakò ak desizyon Komisyon Konsèy la paske li pèmèt youn nan gwoup imigran ki pi vilnerab yo aplike pou sekou san yo pa travèse okenn obstak. Sepandan, menm si pwosedi pou retire elèv la relouvri, etranje a toujou gen chay pou pwouve ke li kalifye pou sekou.