AILA Santral Florida Chapit 27yèm Konferans Anyèl Clearwater Beach FL

M ap patisipe nan youn nan premye konferans sou imigrasyon nan nasyon an. Konferans anyèl AILA Central Florida Chapter te prezante kèk nan pi gwo oratè nan peyi a sou pwoblèm ki soti nan petisyon fanmi, imigrasyon biznis, ak defans deplasman.
Panno jodi a gen ladan kèk nan pi gwo avoka ki fè fas ak zafè imigrasyon kriminèl. Diskisyon panèl Mary Kraemer ak Art Rios te pale sou devlopman ka atravè peyi a. Se yon konferans trè enfòmatif.