Aplikasyon pou Visa Travayè Relijye R1

Etazini te toujou refij pou minorite relijye yo. Youn nan pi bon fason pou enstitisyon relijye yo gen kontinwite nan lidèchip yo se fè yon petisyon pou manm klèje yo vin Ozetazini pou dirije twoupo yo. Enstitisyon relijye yo ka aplike pou R1 viza pou minis ak travayè relijye anba 8 CFR 214.2(r)(1) ak 8 CFR 214.2(r)(3) respektivman.
Genyen plizyè kondisyon pou viza yo. Pou kalifye kòm yon minis, moun nan dwe konplètman otorize ak antrene nan denominasyon relijye a, pa ta dwe yon predikatè pwofàn, dwe fè aktivite ki gen rapò ak kòm yon minis, epi li ta dwe travay sèlman kòm yon minis men li gen dwa fè kèk administratif. fonksyon. Yon travayè relijye dwe yon manm nan konfesyon relijye pou de ane anvan aplikasyon an, dwe travay pou omwen 20 èdtan, dwe vin fè nan yon kapasite relijye epi yo dwe fè pati yon konfesyon relijye.
Viza sa yo ta ka mennen nan rezidans pèmanan anba EB4 tras. Kongrè a rezève 7.1% nan nimewo atravè lemond pou travayè relijye yo.