BIA Règ ke posesyon ilegal de minisyon pa yon krim se yon krim grav

Semèn pase a, Komisyon Apèl pou Imigrasyon (BIA) dirije ke posesyon an ilegal nan minisyon pa yon krimen anba 8 USC 922(g) se yon krim agrave anba Lwa a. Nan Matter of Oppedisano, 26 I&N Desanm 202 (BIA 2013), yon natif natal nan Itali te admèt Ozetazini kòm yon rezidan pèmanan sou 9 septanm 1973. Id Li te kondane pou posesyon ilegal nan minisyon pa yon krimen kondane anba 8 USC 922(g) an 2012 ak kondane a pwobasyon pou 5 ane ak amann $15000. Id. nan 203. Yo te mete l nan pwosedi pou retire li ak akize kòm yon krim grav anba 101(a)(43)(E)(ii) e yo te bay lòd depòte pa la jij imigrasyon.
Apre apèl, Oppedisano te diskite ke kondanasyon li pa t 'yon ofans anba 101(a)(43)(E)(ii) piske li pa t 'gen rapò ak yon "ofans zam afe" depi parantèz la nan seksyon an te kreye yon kloz limite. Komisyon Konsèy la te rezone ke ofans lan te gen rapò ak yon ofans zam afe paske sitasyon yo pa limite ofans pou yo te kapab depòte yon etranje.. Id. nan 204. Komisyon Konsèy la te ajoute ke Kongrè a, detèmine nan lang lan nan lwa, pa t 'limite ofans yo anba seksyon an depi li pa t' sèvi ak lang restriksyon nan lalwa. Id. Komisyon Konsèy la te konfime lòd pou retire elèv la pou rezon sa yo.