Règ Uityèm Awondisman ki montre prèv yo jwenn nan yon arèstasyon ICE san manda yo pa Siprime

Jounal Wityèm Awondisman dirije semèn sa a prèv izolman jwenn nan yon manda  ICE rechèch pa siprime nan pwosedi pou retire elèv la. A petisyonè yo yo te mete nan pwosedi pou retire elèv la ak deplase nan siprime prèv izolman anba a Katriyèm Amannman an's rechèch ak sezi ki pa rezonab kloz. Yo te deklare nan afidavit yo ke ajan ICE te antre lakay yo epi yo te arete yo. Jij imigrasyon an demanti mosyon yo pou siprime depi enfòmasyon ki nan fòm yo I-213 te serye ak BIA a te soutni. 
Nan petisyon an pou revizyon, la petisyonè yo te diskite ke dwa yo anba a Katriyèm ak nan Senkyèm Amannman yo te vyole paske la jij imigrasyon pa t 'akòde demann yo pou yon odyans repwesyon epi yo pa te pèmèt yo konfwonte a ICE ajan yo. Nan nye yo petisyon, An Wityèm Awondisman rezone ke règ la eksklizyon anba a Katriyèm Amannman an pa aplike nan pwosedi depòtasyon sivil. Tribinal la te ajoute ke aplikasyon an nan règ la nan pwosedi pou retire elèv la se rezève pou "vyolasyon flagran". Tribinal la deside ke vyolasyon sa a pa t egziste depi ajan yo te ale nan la petisyonè yo lakay ou apre ou fin resevwa yon konsèy nan men yon enfòmatè. Depi enfòmasyon te jwenn nan yon lòt sous, tribinal la konfime la jij imigrasyon ak nan BIA. Tribinal la te demanti agiman petisyonè yo tou dapre Senkyèm Amannman an paske se te yon reiterasyon agiman yo anba a. Katriyèm Amannman an
Mwen dakò ak la Wityèm Awondisman desizyon konsènan la Katriyèm Amannman an depi ajan yo te resevwa prèv izolman nan yon lòt sous kredib. Sepandan, refi a nan petisyon an sou Senkyèm Amannman an rezon yo pa fonde paske yo soti nan diferan amannman ki pwoteje dwa diferan. Li se tan defi sipozisyon an ke enfòmasyon nan fòm I-213 se serye sitou lè vyolasyon dwa pwoteje rive.