Aktivis yo ap fè jèn pou Refòm Imigrasyon. Ki sa w ap fè pou fè li yon reyalite?

Èske w te konnen sa pou 21 jou ki sot pase yo aktivis yo te fè jèn sou mòn Kapitòl pou refòm imigrasyon? Gwoup la rele Jèn pou Fanmi te fè jèn pou ankouraje House Repibliken yo pase refòm imigrasyon ki te bloke nan la Kay pou mwa. Detèminasyon gwoup la te fè yo yon vizit nan men Prezidan Obama ak premye dam nan
Mwen dwe onèt, mwen pa totalman sipòte pwojè lwa refòm imigrasyon Sena a. Pandan ke li gen plizyè bon bagay ladan l, lefèt ke li gen yon wout pwolonje nan sitwayènte se anbarasman. Mwen sipòte yon lwa ki sanble ak sa ki te pase Prezidan Clinton kote imigran ki soti nan sitiyasyon yo te peye yon penalite pou yo jwenn rezidans pèmanan
Mwen mande w pou sipòte manifestan yo, menm pa yon senp lapriyè.