Wityèm Awondisman defann refi pou ajisteman estati a

Semèn pase a Wityèm Awondisman konfime nan Konsèy Apèl Imigrasyondesizyon s' ki konfime refi yon aplikan an ajisteman nan estati aplikasyon. Luis Garcia-Gonzalez te yon natif natal nan Meksik ak yon rezidan pèmanan legal. Li te mete nan pwosedi pou retire li pou 2005 kondanasyon li anba 18 USC § 1962(d)  pou rakèt. Li te mete nan pwosedi pou retire elèv la pou komèt yon krim ki agrave. La jij imigrasyon te bay lòd pou li retire li apre yo fin soutni akizasyon an epi li te refize aplikasyon li pou ajisteman nan estati depi li te inadmisib ak nan BIA kenbe. 
Nan l ' petisyon pou revizyon li te diskite ke BIA a ak jij imigrasyon an te fè erè lè yo te deside ke li pa kalifye pou ajisteman. Tribinal la deside ke depi Garcia-Gonzalez admèt nan reyalite esansyèl yo nan konplo, li te inadmisib ak kalifye pou ajisteman nan estati