Règ Nevyèm Awondisman ke Aplikan an Renonse Aplikasyon li a lè li pa respekte Dat limit yo

Nan yon desizyon pibliye pi bonè mwa sa a, la Nevyèm Awondisman te deside ke yon aplikan te renonse aplikasyon li pou yon dispans inadmisibilite ak Retenue pou retire li pa aplike alè. Gouvènman an te mete Taggar nan pwosedi pou retire li paske li pa admisib 8 USC § 1227(a)(1)(A) Gouvènman an te ajoute chaj adisyonèl anba 8 USC § 1227(a)(1)(G)(ii) ak 8 USC § 1227(a)(3)(B)(iii). Li te aplike pou Anilasyon anilasyon an ak Sispansyon pou yo retire. Li te echwe pou pou aplike alè jan yo enstwi pa la jij imigrasyon ak gouvènman an te deplase pou pretermit ka a pou depoze an reta li ak la jij te bay lòd pou yo retire li. Li te fè apèl a Komisyon Apèl pou Imigrasyon, ki te soutni a jij imigrasyondesizyon an. 
Nan defann desizyon yo, la Nevyèm Awondisman deside ke la jij imigrasyon pa t abize diskresyon li depi li gen dwa fikse dat limit anba 8 CFR § 1003.31. Tribinal la deside ke piske li pa te ranpli nan dat limit la, li te renonse aplikasyon li yo ak lòd pou retire li a te apwopriye.
Sa a se yon trè bon desizyon ki ta dwe aplike nan sikwi nou an. Mwen te gen plizyè ka kote gouvènman an pa satisfè la jij imigrasyondat limit yo epi li te toujou kapab admèt prèv ak agiman. Mwen tann pou diskite ka sa a devan nou an jij imigrasyon yo