Fwòd Azil Nan Chinatown

Jounal New York Times pibliye yon istwa pandan wikenn nan diskite sou fwòd azil nan Chinatown, NY. Atik la te pale sou fwod la toupatou nan azil politik aplikasyon yo, avèk avoka, klèje, ak paralegal ki ede aplikan yo fabrike istwa pou ranfòse yo. azil politik aplikasyon yo. Fwod la te mennen nan akizasyon plizyè moun, ki gen ladan uit avoka. Akizasyon yo te vini kòm rezilta yon ankèt federal, ki te anrejistre plizyè moun ki te antrene kliyan yo. Aplikasyon fwod yo te mennen nan reta grav nan la biwo azil nan New York, ak plis pase 7000 dosye aplikasyon an 2012. 
Ki sa ki vrèman sezi m 'ke majorite nan avoka akize yo toujou kwè ke yo pa t 'komèt okenn zak ilegal. Yo tou senpleman kwè ke yo te ede aplikan sa yo rete nan la Etazini. Sa a se klèman yon vyolasyon an ABA Modèl Règ Konduit Pwofesyonèl 1.2(d), ki entèdi ede yon kliyan nan komèt fwod.  
Pandan tout ane mwen nan pratike lwa imigrasyon, Yo te mande m komèt fwod pa potansyèl nouvo kliyan ak kliyan mwen reprezante. Anjeneral, konvèsasyon sa yo trè kout epi yo fini apre mwen mande moun sa a pou l kite biwo m oswa lè m depoze yon mosyon pou retire si mwen reprezante moun nan pwosedi pou retire elèv la oswa anvan an Lapòs. Mwen konnen ke moun ta vle blame tout avoka pou konduit sa a. Sepandan, tankou nan lòt nenpòt pwofesyon, genyen avoka ki chwazi pou vann repitasyon yo pou lajan. 
Mwen sonje youn nan dènye sèn youn nan fim pi renmen m yo.Kèk Gason Bon", lè youn nan akize yo mande lòt la "Kisa nou te fè sa ki mal?". Repons lan se te "nou te sipoze ede moun ki pa t 'kapab ede tèt yo". Antanke avoka, e sitou avoka imigrasyon, nou gen konfye pou ede moun ki fèb yo aplike pou yo rete nan peyi lib la. Nou te pran sèman ke nou pa ta pran ka pou benefis pèsonèl. Mwen kwè ke avoka sa yo ta dwe resevwa pinisyon ki pi sevè ki disponib anba lalwa. Mwen pral kenbe ou mizajou sou ka sa a.