Dezyèm Awondisman Remèt Ka Azil bay BIA pou Pran Desizyon Konsènan Konstriksyon

Mwa pase a, Dezyèm Awondisman Tribinal Apèl la ranvwaye yon azil politik ka bay Konsèy Apèl Imigrasyon an pou lèt la konsidere si wi ou non kontrent ta dwe konsidere lè li rive nan "sipò materyèl” bar admisyon. "ba sipò materyèl” anpeche nenpòt moun ki ofri nenpòt sipò materyèl nan yon gwoup teworis pou yo admèt nan la Etazini. Ay se yon sitwayen Kurdish ak yon sitwayen peyi Turkey. Yo te akize l kòmkwa li te bay sipò bay moun li te panse yo te teworis. Li te kenbe sepandan ke li te anba kontrent. A jij imigrasyon te bay lòd pou yo retire li apre li te deside ke li pa kalifye pou li azil politik anba "ba sipò materyèl". BIA te afime men li te ajoute ke li ta ka elijib pou yon egzansyon nan men la Depatman Sekirite Teritwa. A Dezyèm Awondisman rezone dispozisyon legal la ta ka gen ladan yon eksepsyon pou kontrent ak desizyon Komisyon Konsèy la pa t gen analiz apwopriye a. La Tribinal te renmèt ka a bay Komisyon Konsèy la pou bay yon desizyon presedan ki fè fas ak kesyon an. 
Rezon prensipal pou desizyon tribinal la se lefèt ke lang legal la se Limit. Mon tann desizyon Board. 
Tanpri santi yo lib pou ajoute m 'sou Google + , LinkedIn, Oswa twitter.