Atenn rezidans pèmanan atravè Pwogram EB-5

Pwogram Eb-5 la ap resevwa renouvle atansyon dènyèman. Kongrè a te eseye refòme pwogram nan espesyalman pou kontrekare swadizan fwod ki te anvayi pwogram nan depi 1990. Yon bagay ki rete vre sepandan, gen yon foul de enterè pa envestisè Chinwa ak Sid Ameriken ki ap bonbadman dè santèn de milye de dola pou yon chans pou atenn rèv Ameriken an™. Pwogram EB-5 la pèmèt envestisè etranje ki envesti omwen $500,000 ($1,000,000 nan pifò zòn) nan yon "nouvo biznis pou resevwa rezidans pèmanan Ozetazini. Kantite envestisman an depann sou kote envestisman an. Montan ki pi ba a se pou envèstisman nan zòn Travay Cible, oswa zòn kote chomaj se 150% kantite chomaj nasyonal la. Egzijans envestisman $1,000,000 la se pou zòn kote chomaj mwens pase 150%. Envestisman EB-5 ta ka nan sa yo rele yon envestisman otonòm, oswa atravè yon sant rejyonal. Yon envestisman otonòm se youn kote envestisè a envesti lajan li nan pwòp biznis li epi li eseye satisfè tout kondisyon pwogram nan atravè konpayi sa a. Yon envestisman nan sant rejyonal se yon envestisman kote envestisè a envesti lajan li nan yon sant envestisman ki te apwouve davans, ak kontwòl limite sou envestisman an. Jodi a, gen 480 sant rejyonal yo. Ou ka jwenn aksè nan lis sant rejyonal la lè w vizite sa a lyen. Pwogram EB-5 la pa pou tout moun. Li enpòtan pou w konsilte ak yon avoka imigrasyon anvan ou pran efò sa a. Tanpri santi yo lib kite m 'yon kòmantè atravè fòm ki anba a, ajoute m' sou twitter, Linkedin ak Google Plus.