Kijan pou aplike sibvansyon azil pou vyolans domestik nan Mwayen Oryan an

Nan dènye pòs mwen te diskite sou desizyon Komisyon Konsèy la pou pèmèt fanm Gwatemala yo aplike pou azil dapre yon istwa vyolans domestik nan peyi yo. Jan mwen te diskite nan pòs sa a, Komisyon Konsèy la te kite pòt la louvri pou reklamasyon azil pou viktim nan nenpòt peyi ki pa pwoteje viktim vyolans domestik akoz enkapasite leta pou pwoteje oswa inaksyon. Istwa a nan vyolans domestik nan Gwatemala nan stupéfiants, ak la Rapò Nasyonzini ke 2 fanm yo touye chak jou akoz vyolans domestik nan peyi a.
Malgre ke nimewo sa yo se lide-angoudi, nimewo yo nan Mwayen Oryan an pi stupéfiants. Nimewo sa yo ki jan sa, pou egzanp, nan peyi Liban 88% nan fanm yo te sibi kèk fòm abie. Kesyon an pral se si, sou yon baz ka pa ka, abi a ap monte nan nivo pèsekisyon anba lwa azil. Gwo kantite ka vyolans domestik sa yo ak mank pwoteksyon pou viktim yo ouvri pòt pou ka azil ki soti nan Mwayen Oryan an. Mwen konnen ke ka sa yo ap vini atravè sistèm nan e mwen espere ke USCIS pral akòde yo paske mwen konnen ke fanm sa yo merite pwoteksyon.