Nevyèm Awondisman Raple Nou Tout Ajisteman Estati a se Diskresyonè

Nan yon desizyon ki te pibliye semèn pase a, Nevyèm Awondisman te konfime pouvwa diskresyonè Pwokirè Jeneral la pou refize Ajisteman Estati a kriminèl vyolan yo. Yo te refize Repondan an Ajisteman Estati, menmsi li te kalifye legalman, paske li te kondane pou yon krim abi seksyèl, ki te detèmine se yon krim vyolan. Yon aplikan ki te kondane pou yon krim vyolan oswa danjere dwe montre ke refi ajisteman li ta mennen nan difikilte eksepsyonèl pou fanmi li anba. Zafè Jean. Jij imigrasyon an te deside ke Valdivias pa t kalifye pou Ajisteman Sitiyasyon an nan egzèse diskresyon e Konsèy la te konfime. Nan defann desizyon Komisyon Konsèy la, tribinal la deside ke sikonstans krim nan dikte refi a, nan egzèsis la nan diskresyon. Ka a se  Torres-Valdivias v