Règ Setyèm Awondisman ke BIA te fè erè nan konte sou rapò Lapolis ki pa sipòte

Nan yon desizyon ki te dat mwa pase a, Setyèm Awondisman te deside ke Komisyon Konsèy Apèl Imigrasyon an te fè erè lè li te konte sou rapò polis ki pa kowopere pou refize sekou 212(c). Yo te kondane Petisyonè a nan ka a an 1990 pou yon akizasyon pou abi domestik. Apre sa, yo te arete li plizyè fwa, men yo pa t janm kondane pou nenpòt lòt bagay. Jij imigrasyon an deside ke li te kredib men li refize demann li pou sekou paske li pa montre ke li te reyabilitasyon. BIA te afime desizyon jij imigrasyon an ki rezònman ke menmsi ka a se te yon "apel fèmen", Repondan an pa t montre ke li te reyabilitasyon. Tribinal la, nan ranvèse desizyon BIA a, te rezone ke Komisyon Konsèy la pa t swiv pwòp desizyon obligatwa li nan Arreguin, 21 I&N Desanm 38 (BIA 1995) e konsa yo te refize ka a mal. Tribinal la deside ke depi rapò polis yo pa kowobore, yo pa ta dwe itilize yo kòm yon baz pou refize sekou nan ka a. Ka a se Avila-Ramirez kont Holder