Aplikan Azil yo ka Pwouve Nasyonalite pa Temwayaj

Nan yon desizyon ki ta dwe ede aplikan azil apatrid yo, Dezyèm Awondisman an deside ke aplikan azil yo ka pwouve sitwayènte yo atravè prèv temwayaj. Aplikan an nan ka sa a se te yon Tibetan apatrid ki te fèt nan Nepal. Maoist Nepalez yo te bat li sevè paske yo te refize rantre nan yo. Lapolis te bat li tou paske li te patisipe nan rasanbleman endepandans Tibeten kote li te mete yon mayo "Free Tibet". Li te vin Ozetazini lè l sèvi avèk yon fo paspò epi li te aplike pou azil an 2006 epi yo te refere aplikasyon li bay jij imigrasyon an. Jij imigrasyon an te demanti aplikasyon l lan dapre swadizan mank kredibilite l, e Komisyon Konsèy la te afime.

Nan anile desizyon Komisyon Konsèy la, tribinal la deside ke dapre 8 USC § 1158(b)(1)(B)(ii), temwayaj aplikan an te ase pou satisfè chay li. Tribinal la anile òdonans Komisyon Konsèy la epi li renmèt ka a bay Komisyon Konsèy la pou rezoud kesyon nasyonalite a paske se te yon kesyon papòt pou aplikasyon azil li a.