ROUL TANMB: Anons videyo Prezidan Obama sou diskou premye fwa li bay nasyon an

Prezidan Obama te anonse, nan yon videyo, ke li pral bay yon diskou sou imigrasyon a 8:00 pm demen. Li trè enteresan ke Prezidan an te chwazi anonse aksyon egzekitif sa a nan yon diskou prime-time. Mwen sonje ke li te anonse Aksyon Difere pou Arive Timoun (DACA) nan bay lòd egzekitif la san yo pa adrese nasyon an.

Mwen kwè ke Prezidan an ap fè sa pou debunk kèk nan move enfòmasyon konsènan otorite li bay lòd egzekitif la. Anpil entelektyèl te bay deklarasyon ki andose Prezidan an ak plan li yo, ki lòt moun pa fè. Mwen kwè ke li gen pouvwa pou bay lòd egzekitif la, yon dwa tribinal yo defann apre ofisye ICE yo. lajistis Prezidan an apre DACA. Sa a ta dwe yon semèn trè enteresan.