ACLU Jwenn Jijman Kont Sherif Arizona ak Konte Pinal Baze sou Itilizasyon Ofisye Lwa SB 1070 "Montre Papye Ou yo"

POU PIBLIKASYON IMEDYAT
KONTAK: 212-549-2666, media@aclu.org

PHOENIX – ACLU te jwenn yon jijman Mèkredi kont cherif Konte Pinal Paul Babeu, de depite cherif ak Konte Pinal sou non yon fanm Arizona ki te pase senk jou ilegalman nan gad otorite imigrasyon yo. Apre yon arè trafik, yon adjwen cherif te “site ak lage” Maria Cortes ki te bay yon lòt adjwen cherif pou transpòte Madam Cortes nan yon estasyon Patwouy Fwontyè ki toupre. Jijman ,001 la rezoud yon pwosè ACLU te depoze nan tribinal distri federal nan mwa septanm nan.

"Se te yon kochma pou te pase senk jou sa yo nan detansyon pa t 'konnen sa ki pral rive mwen menm oswa pitit mwen yo," te di Maria Cortes, ki nan moman detansyon li te gen yon aplikasyon U-Visa annatant ki soti nan estati li kòm yon. viktim vyolans domestik. “Mwen te ofri pou m montre ofisye ki te kanpe m yon kopi U-Visa m annatant, men li te di li pa enterese. Mwen espere yon bon bagay soti nan eksperyans terib mwen an e ke sa ki rive m 'pa janm rive ankò nan Pinal County."

Madam Cortes te deklare ke detansyon li te pwolonje sèlman sou baz yon sispèk ke li te yon imigran san papye, vyole dwa Katriyèm Amannman li a pou yo pa fè fouy ak sezi san rezon. Ensidan an te fèt 29 septanm 2012; Madam Cortes te akòde yon U-Visa mwens pase yon ane pita.

Ka Madam Cortes la se te premye pwosè federal ki te konteste aplikasyon lwa “montre m papye w yo” nan Arizona.

Depi dispozisyon lwa anti-imigran Arizona SB 1070 “montre m papye w yo” te antre an vigè dezan de sa, ACLU te dokimante anpil ka pwofil rasyal ak detansyon ilegal pa ofisyèl lapolis atravè eta a. Nan Tucson sèlman, ACLU te depoze plizyè "Avi reklamasyon" ki deklare ke ofisye ki fè respekte lalwa yo te angaje nan pwofil rasyal ak detansyon ilegal kòm konsekans lwa a.

“SB 1070 ankouraje ofisye yo pou yo sipoze moun yo pa gen papye tou senpleman akòz koulè po yo oswa fason yo pale,” Araceli Martinez-Olguin, avoka anplwaye nan ACLU Imigrants' Rights Project di. “Nou te depoze pwosè nan non Madam Cortes pou mete aksan sou mal ki soti nan gen yon lwa 'montre m papye ou' sou liv yo. Nou kontan anonse yon rezolisyon ki bay Madam Cortes yon mezi jistis epi nou espere ke moun ki fè eksperyans pwofil rasyal yo pral kontinye rapòte abi sa a.”

Ane pase a, ACLU te pran aksyon kont Depatman Lapolis South Tucson (STPD) sou non yon moun ki te arete pa ofisye san okenn baz legal epi li te remèt patwouy fwontyè a. Reklamasyon an akize fo arestasyon ak prizon, fouye san rezon ak sezi ak vyolasyon pwoteksyon egal li anba lalwa. Yo te evite yon pwosè nan mwa me ane sa a apre STPD te dakò pou revizyon règleman depatman an konsènan ranfòsman imigrasyon.

Anplis Martinez-Olguin, avoka ki sou ka a gen ladan Victoria Lopez, Dan Pochoda ak Joel Edman nan ACLU nan Arizona, ak Donald W. Brown, Alexa Hansen ak Aseem Padukone nan Covington & Burling LLP.

Klike sou isit la pou yon kopi plent amande a epi isit la pou yon kopi jijman an Cortes kont Lakosky.

Sous: ACLU Imigran Rights