Jij Règ Aksyon Egzekitif Prezidan an Enkonstitisyonèl

Yon Jij Federal deside ke pati nan "aksyon egzekitif" Prezidan Obama a pa konstitisyonèl. Desizyon an te pibliye yè e li te di ke aksyon Prezidan an te ale pi lwen pase "diskresyon pwosekitè" paske li bay direktiv strik pou jije aplikasyon yo. Li te ajoute ke direktiv sa yo evite nenpòt revizyon ki gen sans sou baz ka-pa-ka.

Jonatan Adler nan Washington Post fè kòmantè ke jij la pa t 'menm rive nan pwoblèm konstitisyonèl la pou deside sou dosye a. Ka a se te yon ka retounen ilegal pou yon moun ki te antre apre yo te retire li.

Ou pa ta dwe enkyete, sepandan, gen yon ti chans ke desizyon sa a pral afekte ou pèsonèlman. Desizyon an aplike nan Tribinal Distrik la epi yo pral siman fè apèl.

Li desizyon an isit la.