Hatch Entwodwi I-Squared Act 2015 Pou Ede Travayè Kalifye

Senatè Hatch prezante ''Lwa Inovasyon Imigrasyon 2015'' oswa ''Lwa I-Squared 2015'' sou Sena a jodi a. Lwa a gen pou objaktif pou jwenn plis imigran kalifye antre Ozetazini. Li gen twa konpozan:

1. Li ogmante kantite viza H1B ki disponib pou imigran ki kalifye yo. Lwa a ogmante kantite viza yo depann sou peryòd tan pandan nimewo aktyèl yo fin itilize. Lwa a tou kodifye bay moun ki depandan H1B Dokiman Otorizasyon Travay (EAD). Depandan yo pa gen dwa travay kounye a.

2. Lwa a gen pou objaktif tou pou avanse pou pi rès nan viza imigran nan ogmante kantite viza ki disponib ki disponib pou petisyon viza imigran nan chanje nimewo yo per capita pou peyi yo.

3. Lwa a pèmèt imigran deplase anplwayè pi fasil lè li pèmèt yo rete nan sitiyasyon an pandan 60 jou apre yo fin sispann travay yo.

Lwa a fè fas ak kèk lòt bagay, tankou ogmante finansman pou pwogram STEM.

Vizite sa a lyen pou li Lwa a.

Lwa I-Squared 2015 la eseye ranje anpil nan pwoblèm ki pèsistan ki te mennen nan depa anpil etidyan Ameriken ki edike Ozetazini.