USCIS chanje non Siri pou TPS

Depatman Sekirite Nasyonal reazeziyen sitwayen Siri yo pou Estati Pwoteje Tanporè (TPS). Estati Pwoteje Tanporè se yon estati gouvènman an itilize pou sispann depòtasyon moun Ozetazini soti nan peyi kote gen yon sòt dezas oswa konfli sivil. USCIS te deziyen peyi Siri apre kòmansman gè sivil li an 2011. Peyi a te deziyen de fwa apre premye deziyasyon li. El Salvador, Ayiti, ak Siri se pami peyi yo deziyen kounye a USCIS.

Deziyasyon an fini nan dat 30 septanm 2016, sof si gouvènman an chanje non peyi Siri. Sitwayen Siryen ki te deja akòde deziyasyon an dwe reaplike pou deziyasyon an anvan 5 mas 2015. Sitwayen ki aplike pou deziyasyon an pou premye fwa dwe aplike anvan 6 jiyè 2015. Pou kritè kalifikasyon yo, tanpri vizite sa a. lyen. Pami kritè yo genyen nasyonalite peyi deziyasyon prezans Ozetazini, ak prezans kontinyèl depi jou deziyasyon an. Gouvènman an pa ka retire aplikan yo akòde TPS yo paske yo te prezan ilegalman. Moun ki resevwa deziyasyon sa a ka resevwa dokiman vwayaj.