Kijan senkyèm sikwi a pral regle sou DACA ak DAPA?

Sa fè plis pase senk mwa depi Prezidan an te fè diskou sa a. Pwogram yo te bloke pa litij, olye pou yo pèmèt aplikasyon konplè. Vandredi pase a, senkyèm sikwi a te tande agiman oral konsènan enjonksyon yo. Mwen kwè ke senkyèm sikwi a pral anile enjonksyon yo pou rezon sa yo:

1. Enjonksyon an trè laj. Gouvènman an te fè pwen sa a nan apèl li a. Mwen kwè ke enjonksyon dra sa a trè restriksyon epi li pi blese pase eta yo vle admèt.

2. Eta yo manke kanpe. Senkyèm Awondisman te deside, nan yon ka menm jan an, ke Eta Alabama te manke kanpe paske swadizan aksidan an te spéculatif. Mwen kwè ke sa a se yon ka menm jan an.

3. Imigrasyon ta dwe rete yon zafè federal epi Tribinal la pral etabli yon presedan danjere si li pèmèt enjonksyon yo ale pi devan.

Èspere ke, mwen gen rezon.