American Dream™ Law Office PLLC genyen ka EB-5 pou envestisè etranje

Yè, American Dream™ Law Office PLLC te resevwa apwobasyon USCIS pou yon otonòm EB-5 petisyon pou youn nan kliyan li yo. Kliyan an ap tann kounye a pwosesis viza imigran li pa Sant Nasyonal Viza Depatman Deta a nan New Hampshire.

Jounal EB-5 Pwogram te apwouve pa Kongrè a nan ane 1990 yo pou atire envestisman kapital nan peyi Etazini. Pwogram nan pèmèt yon envestisè envesti sèten kantite kapital Ozetazini pou resevwa yon viza imigran, epi evantyèlman rezidans pèmanan legal (kat vèt). Benefisyè a ta kapab imigre Ozetazini kòm yon rezidan pèmanan legal ak nenpòt nan manm fanmi li ki poko gen 21 an, si sa aplikab.

Pwosesis la se ankonbran epi li vin pi konplike depann sou kantite lajan an ak zòn nan envestisman. Pwogram nan mande pou yon envestisman minimòm $500,000 nan yon zòn riral oswa yon Zòn Travay Vize, defini kòm yon zòn ki gen omwen %150 nan chomaj nasyonal la. Pwogram nan mande pou yon envestisman omwen $1,000,000 nan tout lòt domèn. Envestisman an dwe nan yon konpayi ki te etabli apre 29 Novanm 1990, oswa si konpayi an te etabli anvan, dwe ranpli plizyè lòt kondisyon. Yon petisyon ki gen siksè ta bay yon envestisè rezidans pèmanan kondisyonèl pou dezan. Envestisè a dwe montre ke envestisman li te kreye oswa nan pwosesis pou yo kreye omwen 10 travay ki kalifye yo retire kondisyon yo sou rezidans la apre dezan. Envestisman an ta ka nan nenpòt òganizasyon pou pwofi.

De fòm pwosesis yo ta ka itilize pou envestisman an: atravè yon antite otonòm oswa atravè yon sant rejyonal. Yon antite otonòm se yon antite ki ta dwe etabli ak dirije pa envestisè endividyèl la; a sant rejyonal se yon konpayi envestisman ke USCIS apwouve alavans pou resevwa envèstisman etranje nan men envestisè etranje yo epi fè yon petisyon pou rezidans pèmanan legal yo. Kondisyon yo pou divès kalite yo sant rejyonal yo yo diferan, epi yon envestisè endividyèl dwe ak anpil atansyon konsidere finansye yo nan sant la chwazi ak èd nan yon ajan finansye sètifye asire siksè.

Nan American Dream™ Law Office PLLC, nou ta kontan ede w ak tout aspè nan pwosesis petisyon an. Atravè koneksyon nou yo, nou ta ka prezante w bay moun pou ede ak analiz finansye konpayi an, planifikasyon biznis, ak redaksyon yon plan biznis efikas ki ta ogmante chans ou pou siksè. N ap fè tout sa nou kapab tou pou gide w atravè pwosesis viza imigran an pou asire w ke ou menm ak fanmi w fè premye etap yo nan direksyon rèv Ameriken™ ou.

Tanpri sonje ke rezilta moun yo varye e ke nenpòt referans nan pòs sa a konsènan rezilta sot pase yo pa ta dwe entèprete kòm yon pwomès oswa garanti nan nenpòt rezilta.