Imigran Azyatik Ozetazini

Migrasyon soti nan pwovens Lazi nan peyi Etazini te ogmante dramatikman ak pasaj 1965 Lwa sou Imigrasyon ak Nasyonalite, ki te retire kota orijin nasyonal yo te etabli an 1921 ki te anpeche imigrasyon soti nan peyi Azyatik ak Arab yo ak sevè limite arive soti nan Lafrik ak lès ak sid Ewòp. Kantite imigran Azyatik te grandi soti nan 491,000 an 1960 pou rive anviwon 12.8 milyon an 2014, sa ki reprezante yon ogmantasyon 2,597 pousan. An 1960, Azyatik te reprezante 5 pousan popilasyon Etazini ki te fèt nan peyi etranje; pa 2014, pati yo te ogmante a 30 pousan nan 42.4 milyon imigran nasyon an.

Apati 2014, senk premye peyi orijin imigran Azyatik yo te peyi Zend, Lachin, Filipin, Vyetnam, ak Kore di. Motivasyon migrasyon yo ak karakteristik demografik imigran Azyatik yo te varye anpil sou tan ak pa peyi orijin, sòti nan travay ak reyinifikasyon fanmi ak opòtinite edikasyonèl oswa envestisman ak pwoteksyon imanitè. Pandan ke gwosè popilasyon imigran Azyatik la nan Etazini yo kontinye ap ogmante, to kwasans popilasyon an te ralanti depi 1980. Ant 1970 ak 1980, kantite imigran Azyatik yo te grandi 308 pousan soti nan 825,000 a 2.5 milyon dola, Lè sa a, pa 196 pousan a 4.9. milyon dola nan ane 1990. Soti nan 65 pousan nan ane 1990 yo, to kwasans lan te desann a 37 pousan nan ane 2000 yo ak 12 pousan nan ane 2010 a 2014 (gade Figi 1). Azi se dezyèm pi gwo rejyon ki fèt (apre Amerik Latin nan) imigran ameriken yo. Kòm imigrasyon ki soti nan Amerik Latin nan te diminye nan dènye ane yo-ak Lachin ak peyi Zend depase Meksik nan koule nan arive ki sot pase yo-yo prevwa ke imigran Azyatik yo genyen yon pi gwo pati nan tout imigran, vin tounen pi gwo gwoup ki fèt nan etranje pa 2055, dapre Pew Research. Sant estimasyon.

Figi 1. Popilasyon Imigran Azyatik Ozetazini, 1980-2014

Sous: Done ki soti nan US Census Bureau 2006, 2010, and 2014 American Community Surveys (ACS), ak Campbell J. Gibson and Kay Jung, "Historical Census Statistics on the Foreign-born Population of the United States: 1850-2000" (Working Paper no . 81, US Census Bureau, Washington, DC, fevriye 2006), disponib sou entènèt.

Nan 92.2 milyon imigran Azyatik atravè lemond, 58 pousan abite nan lòt peyi Azyatik, ak rès yo gaye nan Amerik di Nò ak Ewòp. Etazini se destinasyon prensipal pou imigran Azyatik yo, ki reprezante 14 pousan nan total mondyal la, ki te swiv pa Arabi Saoudit (8 pousan), ak Larisi ak Emira Arab Ini yo (7 pousan chak), dapre estimasyon mitan-2013 ki soti nan Etazini. Divizyon Popilasyon Nasyon yo. Klike la a pou w wè yon kat jeyografik entèaktif ki montre kote imigran ki soti nan peyi Azyatik yo te etabli atravè lemond.

An mwayèn, pifò imigran Azyatik yo jwenn rezidans pèmanan legal Ozetazini (yo rele tou k ap resevwa yon kat vèt) atravè lyen fanmi oswa travay. Konpare ak popilasyon an jeneral ki fèt nan etranje ak natif natal, imigran Azyatik yo jeneralman gen plis edike, gen plis chans pou yo travay nan okipasyon jesyon, epi yo gen pi gwo revni nan kay la. Imigran Azyatik soti nan divès orijin relijye, lengwistik ak kiltirèl epi yo gen modèl imigrasyon diferan ak karakteristik sosyodemografik.

Sèvi ak done ki soti nan Biwo Resansman Ameriken an (ki pi resan Sondaj Kominote Ameriken [ACS] 2014 la ak done ACS 2009-13 rezime), Depatman Sekirite Nasyonal la. Annuaire Estatistik Imigrasyon, ak done anyèl sou remèt Bank Mondyal la, Spotlight sa a bay enfòmasyon sou popilasyon imigran Azyatik Ozetazini, konsantre sou gwosè li, distribisyon jeyografik, ak karakteristik sosyoekonomik yo.

Remak: Karakteristik sosyoekonomik imigran Azyatik ki soti nan Azerbaydjan, Kazakhstan, Kowet, Singapore, Sri Lanka, ak Ouzbekistan yo baze sou done ACS 2011-13, akòz ti gwosè echantiyon popilasyon sa yo nan estimasyon ACS 2014 pou yon ane.

Klike sou pwen ki anba yo pou plis enfòmasyon:

Distribisyon pa rejyon ak peyi orijin

Migrasyon Azyatik Ozetazini, espesyalman soti nan Sid lès ak lès Azi, te grandi eksponansyèlman ant 1970 ak 2014 (gade Figi 2). Kantite imigran ki soti nan Sid Azi Santral ogmante tou dramatikman, an pati akòz enklizyon de ansyen peyi Inyon Sovyetik ki te deja klase kòm Ewopeyen an. Pandan se tan, kantite imigran Lwès Azyatik Ozetazini te grandi piti piti, men nan yon vitès pi dousman.

Figi 2. Imigran Azyatik Ozetazini, pa rejyon yo fèt, 1960-2014

nòt: Moun ki rapòte yon kategori orijin ki pa klase yo pa te enkli nan done yo, kidonk sòm rejyonal la pa egal popilasyon total ki fèt nan Azyatik la. Done yo ka pa dirèkteman konparab ant ane akòz chanjman nan sistèm klasifikasyon Biwo Resansman an. Done pou imigran Sid Santral ak Lwès Azyatik nan ane 2000, 2010, ak 2014 gen ladan peyi ki te fòme nan zòn ki te fè pati ansyen Inyon Sovyetik, ki te deja klase kòm Ewòp.
sous: Done ki soti nan US Census Bureau 2010 ak 2014 American Community Surveys (ACS), ak Gibson and Jung, "Historical Census Statistics."

Nan 2014, Azi Sid Lès te reprezante pi gwo pati nan popilasyon total imigran Azyatik (4.2 milyon), ki te swiv pa Azi Lès (4 milyon), Sid Azi Santral (3.5 milyon), ak Azi Lwès (1.1 milyon, gade Tablo 1). .

Pi gwo peyi orijin yo te peyi Zend (2.2 milyon, oswa 17 pousan nan imigran Azyatik), Lachin (2.1 milyon, 17 pousan), Filipin yo (1.9 milyon, 15 pousan), Vyetnam (1.3 milyon, 10 pousan), ak Kore ( 1.1 milyon, 9 pousan). Ansanm, yo te reprezante 68 pousan nan popilasyon total imigran Azyatik la. Senk peyi sa yo te tou pami dis premye peyi orijin tout imigran yo, ki reprezante yon senkyèm nan popilasyon total ki fèt nan peyi etranje. La Sous Enfòmasyon sou Migrasyon ofri dokiman Pwen Enpòtan pou yon kantite peyi Azyatik endividyèl, ki gen ladan pou imigran nan peyi Etazini soti nan Lachin, peyi Zend, Kore di, Filipin yo, ak Vyetnam.

Klike la a pou w wè tablo dis premye peyi ki fèt pou imigran ki abite Ozetazini depi 1960 jiska prezan.

Tablo 1. Distribisyon imigran Azyatik yo pa rejyon ak pi gwo peyi orijin, 2014

sous: Migration Policy Institute (MPI) tabilasyon done ki soti nan US Census Bureau, 2014 ACS.

Klike la a pou yon tablo entèaktif ki montre chanjman ki fèt nan kantite imigran ki soti nan pwovens Lazi Ozetazini sou tan. Chwazi peyi Azyatik endividyèl yo nan meni an.

Distribisyon pa Eta ak Vil kle yo

Prèske mwatye (49 pousan) nan imigran Azyatik yo te etabli nan twa eta: Kalifòni (32 pousan), New York (10 pousan), ak Texas (7 pousan). Kat pi gwo konte ki gen imigran Azyatik apati 2009-13 yo te Los Angeles, Santa Clara, ak Orange nan Kalifòni, ak Queens nan New York. Ansanm, kat konte sa yo te reprezante anviwon 21 pousan nan popilasyon total imigran Azyatik Ozetazini.

Figi 3. Pi gwo eta destinasyon pou imigran Azyatik Ozetazini, 2009-13

Remak: Yo te itilize done ACS 2009-13 yo pou jwenn estimasyon estatistik valab nan nivo eta a pou jewografi ki pi piti yo.
sous: Tabulation MPI done ki soti nan US Census Bureau te rasanble 2009-13 ACS.

Klike la a pou yon kat entèaktif ki montre distribisyon jeyografik imigran pa eta ak konte. Chwazi peyi ak rejyon endividyèl Azyatik yo nan meni ki dewoule a pou wè ki eta ak konte ki gen plis imigran Azyatik.

Nan peryòd 2009-13 la, vil Etazini ki te gen pi gwo kantite imigran Azyatik yo se te Los Angeles, pi gwo New York, ak zòn metwopolitèn San Francisco. Twa zòn métro sa yo te reprezante yon tyè nan popilasyon ki fèt nan Azyatik la.

Figi 4. Top Destinasyon Metwopoliten pou Imigran Azyatik Ozetazini, 2009-13

Remak: Yo te itilize done ACS 2009-13 ansanm pou jwenn estimasyon estatistik valab nan nivo zòn estatistik metwopoliten pou jeyografi ki pi piti yo.
sous: Tabulation MPI done ki soti nan US Census Bureau te rasanble 2009-13 ACS.

Klike la a pou yon kat jeyografik entèaktif ki mete aksan sou zòn metwopolitèn yo ak pi gwo konsantrasyon imigran yo. Chwazi rejyon ak peyi Azyatik endividyèl yo nan meni ki dewoule a pou wè ki zòn metwopolitèn ki gen plis imigran Azyatik yo.

Tablo 2. Pi gwo konsantrasyon pa zòn metwopoliten pou etranje ki fèt nan pwovens Lazi, 2009-13

sous: Tabulation MPI done ki soti nan US Census Bureau rezime 2009-13 ACS.

Konpetans Angle ak Divèsite Lang

Imigran Azyatik yo gen plis chans pou yo konpetan nan lang angle ak mwens chans pou yo pale angle lakay yo pase popilasyon an jeneral ki fèt etranje. An 2014, apeprè 46 pousan nan imigran Azyatik (ki gen laj 5 an oswa plis) rapòte konpetans limite angle, konpare ak 50 pousan nan tout imigran yo. Moun ki soti nan Azi lès te gen plis chans pou yo te limite angle (LEP), nan 57 pousan, ki te swiv pa Azi Sid Lès (47 pousan), Azi Lwès (41 pousan), ak Sid Azi Santral (34 pousan). Peyi orijin Azyatik ki gen pi gwo pati nan moun LEP yo se Birmani (74 pousan), Lachin (69 pousan), Vyetnam (67 pousan), ak Laos ak Kanbòdj (64 pousan chak). Peyi Azyatik ki gen pi ba pati nan moun LEP yo te Singapore (14 pousan), Kowet (21 pousan), Izrayèl (22 pousan), ak peyi Zend (27 pousan).

Apeprè 12 pousan nan imigran Azyatik te pale angle sèlman nan kay an 2014, kont 16 pousan nan tout imigran yo. Pi gwo dis lang etranje yo pale pa imigran Azyatik yo se Chinwa, Tagalog, Vyetnamyen, Koreyen, Hindi, Arab, Ourdou, Pèsik, Telugu, ak Gujarathi.

Remak: Konpetans angle limite refere a moun ki endike nan kesyonè ACS yo ke yo te pale angle mwens pase "trè byen." Biwo Resansman Ameriken an gen ladan Chinwa, Mandaren, ak Kantonè anba klasifikasyon lang "Chinwa".

Laj, Edikasyon, ak Travay

An jeneral, imigran Azyatik yo pi gran pase popilasyon natif natal la. Laj medyàn nan tou de Azyatik ak tout imigran an 2014 te 44, konpare ak 36 pou US ki fèt. An 2014, imigran Azyatik yo te gen plis chans pou yo te gen laj travay (18 a 64,) ak mwens chans pou yo gen mwens pase 18 an pase natif natal yo (gade Tablo 3). Pifò imigran ki soti Kowet (92 pousan), Arabi Saoudit (86 pousan), ak Laos, Kanbòdj, Pakistan, ak Taiwan (85 pousan chak) te nan laj travay, alòske yon ka oswa mwens nan moun ki soti nan Iran (25 pousan), Japon (22 pousan), ak Azerbaydjan, Liban, Kore di, Filipin, ak peyi Siri (20 pousan chak) te granmoun aje (ki gen laj 65 ak plis).

Tablo 3. Distribisyon laj pa orijin, 2014

sous: MPI tabilasyon done ki soti nan US Census Bureau, 2014 ACS. Nimewo yo pa ka ajoute jiska 100 paske yo awondi ak nimewo antye ki pi pre a.

An mwayèn, imigran Azyatik yo gen yon nivo edikasyon ki pi wo pase swa tout adilt ki fèt nan peyi etranje oswa nan Etazini. Mwatye nan adilt Azyatik (ki gen laj 25 an oswa plis) te gen yon diplòm bakaloreya oswa pi wo an 2014, konpare ak 29 pousan nan popilasyon total imigran an ak 30 pousan nan adilt ki fèt natif natal. Majorite imigran ki soti nan peyi Zend (76 pousan), Taiwan (70 pousan), ak Arabi Saoudit ak Singapore (68 pousan chak) te gradye nan kolèj, konpare ak mwens pase yon ka nan moun ki soti nan Vyetnam (25 pousan), ak Kanbòdj ak Laos (15 pousan chak). Anplis de sa, plis pase mwatye nan imigran edike kolèj ki soti nan peyi Zend ak Taiwan (56 pousan chak), Sri Lanka (54 pousan), ak pèp Izrayèl la (51 pousan) te gen yon diplòm gradye konpare ak 42 pousan nan kanmarad yo ki fèt etranje.

An 2014, 15 pousan adilt imigran Azyatik pa t fini lekòl segondè, konpare ak 30 pousan nan tout imigran ak 10 pousan adilt ki fèt Ozetazini. Prèske mwatye (48 pousan) nan imigran Birmani yo pa te gen okenn diplòm lekòl segondè. 

Azi se rejyon prensipal ki voye elèv entènasyonal Ozetazini. Nan ane eskolè 2014-15, 736,000 elèv Azyatik te reprezante 76 pousan nan 975,000 elèv entènasyonal ki enskri nan enstitisyon edikasyon siperyè Ozetazini. Lachin (304,000), peyi Zend (133,000), Kore di Sid (64,000), ak Arabi Saoudit (60,000) se te kat pi gwo peyi orijin nan tout elèv entènasyonal yo, kontablite pou pati enpòtan nan total US la (gade Tablo 4). Pandan dènye deseni ki sot pase yo, kantite etidyan Azyatik Ozetazini yo te plis pase double, sitou akòz kantite elèv k ap monte nan peyi Lachin (yon ogmantasyon 486 pousan) ak peyi Zend (ogmantasyon 174 pousan). Anplis de sa, nan senk ane ki sot pase yo, kantite elèv ki soti nan Arabi Saoudit te grandi pa 1,739 pousan ak soti nan Kowet pa 530 pousan, akòz gwo envestisman gouvènman an nan bous detid entènasyonal ak opòtinite edikasyon lòt bò dlo.

Tablo 4. Kantite ak patisipasyon elèv entènasyonal Ozetazini ki soti nan dis pi gwo peyi ki orijin nan Azyatik, ane lekòl 2014-15.

sous: MPI tabilasyon done ki soti nan Enstiti Edikasyon Entènasyonal (IIE), "Total elèv entènasyonal pa kote orijin, 2013/14- 2014/15," Rapò Pòt Louvri sou Echanj Edikasyon Entènasyonal (New York: IIE, 2015), disponib sou entènèt.

Imigran Azyatik patisipe nan fòs travay la nan yon pousantaj yon ti kras pi ba pase popilasyon an jeneral imigran. An 2014, anviwon 64 pousan nan imigran Azyatik ki gen laj 16 an oswa plis te nan fòs travay sivil la, konpare ak 66 pousan ak 62 pousan moun ki fèt nan peyi etranje ak natif natal, respektivman.

Prèske mwatye (49 pousan) nan imigran Azyatik yo te travay nan jesyon, biznis, syans, ak okipasyon atizay—yon pati ki pi wo pase popilasyon an jeneral ki fèt nan etranje ak natif natal (gade Figi 5). Imigran ki soti nan pwovens Lazi yo te gen mwens chans pou yo travay nan resous natirèl, konstriksyon ak antretyen (3 pousan).

Figi 5. Travayè k ap travay nan fòs travay sivil la (laj 16 an oswa plis) dapre Okipasyon ak Orijin, 2014

sous: MPI tabilasyon done ki soti nan US Census Bureau 2014 ACS.

Imigran ki soti nan tout men kat gwoup orijin Azyatik yo te anplwaye prensipalman nan okipasyon ki gen rapò ak jesyon. Pi gwo pati nan travayè imigran ki soti nan Laos (38 pousan), Burma (36 pousan), ak Kanbòdj (30 pousan) yo te anplwaye nan okipasyon pwodiksyon, pandan y ap travayè Vyetnamyen (31 pousan) te gen plis chans pou yo nan okipasyon sèvis.

Anpil imigran Azyatik, espesyalman moun ki soti nan peyi Zend, ap travay nan travay ki gen gwo konpetans epi antre Ozetazini sou viza tanporè H-1B pou travayè okipasyon espesyalite yo. Nan petisyon H-1B yo te apwouve nan ane fiskal (FY) 2014, 70 pousan nan benefisyè yo te fèt nan peyi Zend, ki te swiv pa tè pwensipal Lachin (8 pousan), Filipin yo (2 pousan), ak Kore di (1 pousan).

Revni ak Povrete

Imigran Azyatik yo gen anpil revni ki pi wo pase popilasyon total ki fèt nan peyi etranje ak nan Etazini. An 2014, revni medyàn fanmi ki gen yon imigran Azyatik ki te gen nan tèt li te $70,000, konpare ak $49,000 ak $55,000 pou fanmi imigran an jeneral ak fanmi natif natal yo, respektivman. Kay ki te dirije pa Ameriken ($ 105,000), Taiwanè ($ 91,000), Filipin ($ 82,000), ak Malaysyen ($ 80,000) te gen pi gwo revni medyàn nan mitan tout gwoup imigran Azyatik, pandan y ap Arabi ($ 22,000), Irak ($ ​​27,000) ak Burmese ($ 38,000), ) kay yo te gen pi ba revni medyàn yo.

An 2014, imigran Azyatik yo te gen menm chans ak moun ki fèt nan natif natal yo e yo te gen mwens chans pase popilasyon an jeneral imigran yo nan povrete, ak 15 pousan nan imigran Azyatik ak natif natal ak 19 pousan nan tout kay imigran ki anba liy povrete federal la. Imigran ki soti Arabi Saoudit (47 pousan), Irak (41 pousan), ak Birmani (29 pousan) te gen plis chans pou yo nan povrete.

Chemen Imigrasyon ak Natiralizasyon

Imigran Azyatik yo gen plis chans pase popilasyon an jeneral ki fèt nan etranje yo dwe natiralize sitwayen. Depi 2014, 59 pousan nan 12.8 milyon imigran Azyatik Ozetazini te resevwa sitwayènte ameriken, konpare ak 47 pousan nan tout imigran yo. Imigran ki soti nan Liban (77 pousan), Vyetnam ak Kanbòdj (76 pousan chak), ak Taiwan, Iran, ak Laos (75 pousan chak) te gen pi gwo pati nan natiralizasyon, alòske moun ki soti nan Arabi Saoudit (16 pousan), Nepal (23 pousan) , ak Japon ak Burma (35 pousan chak) te gen mwens chans pou yo natiralize. 

An mwayèn, Azyatik yo gen plis chans pase popilasyon total imigran yo te antre Ozetazini depi 2010 (gade Figi 6). Prèske twa ka nan imigran ki soti nan Arabi Saoudit (73 pousan) te antre nan 2010 oswa pita, menm jan ak plis pase yon tyè nan moun ki soti nan Nepal (42 pousan), Irak (37 pousan), ak Birmani (34 pousan), konpare ak mwens pase 10 pousan nan imigran ki soti nan Azerbaydjan ak Liban (9 pousan chak), Kanbòdj (7 pousan), ak Laos (4 pousan).

Figi 6. Imigran ki soti nan pwovens Lazi ak Tout Imigran yo nan Etazini pa Peryòd Arive, 2014

 

sous: MPI tabilasyon done ki soti nan US Census Bureau, 2014 ACS. Nimewo yo pa ka ajoute jiska 100 paske yo awondi ak nimewo antye ki pi pre a.

Nan 991,000 moun ki te jwenn rezidans legal pèmanan nan ane fiskal 2013, 401,000 (40 pousan) te soti nan pwovens Lazi. Lachin tè pwensipal (72,000), peyi Zend (68,000), ak Filipin yo (54,000) se te pi gwo peyi orijin yo, kontablite pou 49 pousan nan rezidan pèmanan legal Azyatik (LPRs). Nouvo LPR Azyatik te gen plis chans pou yo vini kòm fanmi imedya sitwayen ameriken (44 pousan, gade Figi 7). Konpare ak tout nouvo LPR yo an 2013, sepandan, Azyatik yo te gen plis chans pase imigran an jeneral pou jwenn yon kat vèt atravè preferans ki baze sou travay (25 pousan kont 16 pousan) oswa kòm refijye ak asilye (15 pousan kont 12 pousan).  

Figi 7. Chemen imigrasyon imigran Azyatik yo ak tout imigran yo nan Etazini, 2013

Nòt: Fanmi patwone: Gen ladan timoun adilt ak frè ak sè sitwayen ameriken ansanm ak mari oswa madanm ak timoun ki gen kat vèt. Fanmi imedya sitwayen ameriken: Gen ladann mari oswa madanm, timoun minè, ak paran sitwayen ameriken. Lotri viza divèsite: Lwa Imigrasyon an 1990 te etabli Lotri Divèsite Visa (DV) pou pèmèt imigran ki soti nan peyi ki gen pousantaj imigrasyon ki ba Ozetazini. Lwa a di ke 55,000 viza divèsite an total yo disponib chak ane fiskal. Sitwayen nan peyi Azyatik sa yo pa elijib pou lotri DV-2017 la: Bangladèch, Lachin (ki fèt sou tè pwensipal), peyi Zend, Pakistan, Kore di Sid, Filipin, ak Vyetnam.
sous: Tabulation MPI done ki soti nan Depatman Sekirite Enteryè (DHS), 2013 Yearbook of Immigration Statistics (Washington, DC: DHS Office of Immigration Statistics, 2014), disponib sou entènèt.

Chanèl yo atravè ki imigran Azyatik yo jwenn estati LPR yo varye anpil selon peyi orijin. Pou egzanp, plis pase mwatye nan imigran ki soti nan Kore di Sid ak Bruneyi (62 pousan chak), Singapore (60 pousan), ak peyi Zend (52 pousan) te jwenn kat vèt nan ane fiskal 2013 atravè preferans ki baze sou travay. Nan lòt men an, pifò imigran ki soti nan Vyetnam (97 pousan), Laos (93 pousan), Yemèn ak Bangladèch (91 pousan chak), ak lòt bò larivyè Jouden (87 pousan) te vin LPR kòm fanmi imedya sitwayen ameriken, pandan y ap de tyè nan nouvo. LPR Ouzbekistan yo te vini atravè pwogram Divèsite Visa.

Kòm vyolans ak ajitasyon politik nan Sid Azi ak Mwayen Oryan an kontinye ap ogmante, yon gwo kantite imigran Azyatik ki soti nan peyi oswa rejyon an konfli te antre Ozetazini kòm refijye ak azil (oswa chache azil yon fwa nan peyi). Kòm yon rezilta, yon pati enpòtan nan nouvo LPR soti nan Boutan (100 pousan), Birmani (88 pousan), Irak (71 pousan), Nepal (47 pousan), ak Thailand (41 pousan) te rive rezidans pèmanan nan ajisteman nan refijye oswa azil. estati.

Klike la a pou li dènye atik dokimantasyon sou refijye ak asil yo nan peyi Etazini.

Malgre ke pifò rive atravè chanèl legal, imigran Azyatik reprezante yon pòsyon enpòtan ak k ap grandi nan popilasyon an san otorizasyon. Nan peryòd 2009-13, apeprè 1.5 milyon imigran san otorizasyon ki soti nan pwovens Lazi te abite Ozetazini, dapre estimasyon Migration Policy Institute (MPI), ki reprezante 14 pousan nan total 11 milyon popilasyon san otorizasyon an. Lachin se senkyèm pi gwo peyi orijin nan imigran san otorizasyon. Depi 1990, kantite imigran Chinwa, Koreyen ak Endyen ki pa otorize te ogmante kat fwa, uit fwa, ak dis fwa, respektivman. Nan mwa Out 2015, MPI te estime ke apeprè 151,000 jèn Azyatik te elijib imedyatman pou pwogram Aksyon Difere pou Arive Timoun (DACA), ki bay soulajman tanporè nan depòtasyon ansanm ak otorizasyon travay. Depi 30 septanm 2015 (dènye done ki disponib nan men gouvènman ameriken an), 19,158 jèn san otorizasyon ki soti nan peyi Zend, Pakistan, Filipin ak Kore di Sid te aplike pou pwogram DACA a, epi 17,408 te resevwa estati DACA. Klike la a pou li yon atik sou aplikasyon DACA ak pousantaj renouvèlman pami jèn Azyatik ak Amerik Latin nan.

Kouvèti Sante

Imigran Azyatik yo te gen plis chans pou yo gen kouvèti asirans sante prive (66 pousan) ak mwens chans pou yo pa gen asirans (13 pousan) pase popilasyon jeneral ki fèt nan peyi etranje an 2014 (gade Figi 8). Pifò imigran Japonè ak Endyen yo (82 pousan chak) te kouvri pa asirans prive. Aksyon enpòtan nan moun ki soti nan Irak (55 pousan), Afganistan (46 pousan), Bangladèch (42 pousan), Burma (41 pousan), ak peyi Siri (40 pousan) te gen pwoteksyon piblik, pandan y ap mwens pase yon ka nan imigran ki soti nan lòt bò larivyè Jouden ( 23 pousan), ak Birmani, Nepal, ak Arabi Saoudit (22 pousan chak) pa t gen asirans.

Figi 8. Kouvèti Sante pou imigran Azyatik yo, tout imigran yo ak moun ki fèt natif natal yo, 2014

Remak: Sòm aksyon pa kalite asirans gen chans rive nan gen plis pase 100 paske moun ka gen plis pase yon kalite asirans.
sous: MPI tabilasyon done ki soti nan US Census Bureau, 2014 ACS.

Dyaspora

Dapre tabilasyon ki soti nan ACS 2013 US Census Bureau la, dyaspora Chinwa a te pi gwo pami tout peyi orijin Azyatik, ki te swiv pa dyaspora Filipino ak Endyen yo. Apeprè 4.5 milyon moun te swa fèt nan peyi Lachin oswa rapòte zansèt Chinwa (gade Tablo 5).  

Table 5. Estimasyon Gwoup Gwoup Dyaspora Azyatik yo, 2013

Remak: Tèm "dyaspora" pi souvan gen ladan moun ki fèt nan peyi a ansanm ak moun ki site orijin sa a kòm zansèt yo, ras, ak/oswa etnisite kèlkeswa kote yo te fèt.
sous: MPI tabilasyon done ki soti nan US Census Bureau, 2013 ACS.

anvwa

Anvwa mondyal yo te voye bay peyi Azyatik yo atravè chanèl fòmèl yo te egal prèske 266 milya dola ameriken an 2013, ki reprezante anviwon 1.1 pousan pwodwi domestik brit (GDP) rejyon an. Pou pifò peyi Azyatik, anvwa yo te reprezante yon ti pati nan GDP yo: mwens pase 0.1 pousan nan Japon, Kazakhstan, Kowet, Omàn, Arabi Saoudit ak Tirkmenistan. Kontrèman, ekonomi nan Tajikistan (49 pousan), Kyrgyzstan (31 pousan), Nepal (29 pousan), ak Ameni (21 pousan) te plis depann sou anvwa.  

Figi 9. Koule Anyèl Remèt nan Azi, 1974-2014

sous: Tabulasyon MPI nan done ki soti nan World Bank Prospects Group, "Annual Remittances Data," mizajou avril 2015.

Vizite koleksyon zouti entèaktif pou remèt Data Hub la, ki swiv anvwa pa aflu ak ekoulman pwodiksyon, ant peyi yo, ak sou tan.

Sous

Depatman Sekirite Nasyonal (DHS), Biwo Estatistik Imigrasyon. 2014. 2013 Annuaire Estatistik Imigrasyon. Washington, DC: Biwo Estatistik Imigrasyon DHS. Disponib sou Entènèt.

Gibson, Campbell J. ak Kay Jung. 2006. Estatistik resansman istorik sou popilasyon etranje ki fèt nan Etazini: 1850-2000. Working Paper No 81, US Census Bureau, Washington, DC, fevriye 2006. Disponib sou Entènèt.

Enstiti Edikasyon Entènasyonal (IIE). 2015. Rapò Pòt Louvri sou Echanj Edikasyon Entènasyonal. New York: IIE. Disponib sou Entènèt.

Pew Research Center. 2015. Vag imigrasyon modèn pote 59 milyon dola Ozetazini, ki mennen nan kwasans popilasyon an ak chanjman nan 2065. Washington, DC: Pew Research Center. Disponib sou Entènèt.

Rosenblum, Marc R. ak Ariel G. Ruiz Soto. 2015. Yon analiz de imigran san otorizasyon nan peyi Etazini pa peyi ak rejyon yo fèt. Washington, DC: Enstiti politik migrasyon. Disponib sou Entènèt.

Biwo Resansman Ameriken an. 2015. 2013 Sondaj Kominote Ameriken. Aksè soti nan Steven Ruggles, Katie Genadek, Ronald Goeken, Josiah Grover, ak Matthew Sobek. Seri Mikwodone Itilizasyon Piblik Integrated: Version 6.0 [Badone lizib pou machinn]. Minneapolis: Inivèsite Minnesota, 2015. Disponib sou Entènèt.

—. 2015. 2014 Sondaj Kominote Ameriken. Ameriken FactFinder. Disponib sou Entènèt.

Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Ameriken (USCIS). 2015. Karakteristik Travayè Okipasyon Espesyalite H-1B, Ane Fiskal 2014 Rapò Anyèl bay Kongrè a. Washington, DC: USCIS. Disponib sou Entènèt.

—. 2015. Kantite I-821D, Konsiderasyon Aksyon Difere pou Arive Timoun Pa Ane Fiskal, Trimès, Konsomasyon, Byometrik ak Eta Ka: 2012-2015 (30 septanm). Disponib sou Entènèt.

Depatman Deta Etazini. Nd Enstriksyon pou Pwogram Viza Divèsite Imigran 2017 la (DV-2016). Disponib sou Entènèt.

Gwoup Prospects Bank Mondyal. 2015. Done Anyèl Remèt, aktyalizasyon Avril 2015. Disponib sou Entènèt.

Sous: Migrasyon Policy Ins