Kisa yon viktwa Trump vle di pou imigran (san)pakiye? 

Mwen chita isit la nan Maggiano a Little Italy nan Tampa, FL, toujou nan chòk sou sa ki te pase de nwit de sa. Kounye a ke mwen te reflechi sou li, mwen pi kalm pase mwen te panse mwen ta janm. Mwen kalm paske nou gen lwa ak règ ke menm yon Prezidan pa ta ka anile.

Premye panse mwen se, detann. Ou gen dwa. Menmsi w pa gen papye, yo pa ka retire w san yon pwosedi jis. Sa vle di ke yo pa ka retire w san yo pa parèt devan yon jij. Sa a se ka a sof si ou tonbe nan yon pousantaj trè ba nan ka kote ou gen yon kondanasyon ki grav anpil.

Yo te plase nan pwosedi pou retire elèv pa ta ka bagay ki pi mal la tou. Lè w nan pwosedi pou retire elèv la ap pèmèt ou aplike pou sekou nan tribinal ke ou ta ka pa t panse a tankou Anilasyon si Deplasman oswa azil.

Kle a nan batay se anboche yon avoka konpetan ki pral ede pwoteje dwa ou yo. Rele m jodi a pou w planifye yon konsiltasyon. Mwen te reprezante avèk zèl imigran dokimante ak imigran san papye epi mwen pral fè menm bagay la pou ou.

Amerik gen yon gwo rasin imigran ki pa ka retire sa fasil.