Analiz desizyon nevyèm sikwi a sou entèdiksyon vwayaj

Oke, pou kòmanse, jij yo se moun. Si ou atake yo, yo enkonsyaman, yo pral kenbe li kont ou. Donk, tanpri, gen yon ti respè pou lòt branch gouvènman an Mesye Prezidan.

Kisa ki rive kounye a?

Se konsa, twa jij yo te konfime desizyon tribinal pi ba a ki entèdi entèdiksyon an. Tribinal la deside ke Pleyan yo gen yon enterè nan pèmèt vwayajè yo antre. Tribinal la balanse enterè sekirite nasyonal la ak domaj potansyèl la nan Penti yo epi li deside ke mal la depase enterè sekirite nasyonal la.

Kisa ki rive kounye a?

Kounye a, Administrasyon an gen de opsyon: mande pou yon revizyon konplè pa Nevyèm Awondisman oswa apèl nan Tribinal Siprèm lan. De opsyon yo trè difisil. Premye a ta ka pi bon opsyon sepandan, paske nou toujou gen uit jij nan tribinal ki pi wo a. Menas desizyon 4-4 la ka mennen nan yon reta sou non administrasyon an jiskaske kandida yo konfime.

Kisa Administrasyon an ta dwe fè?

Mwen kwè ke pi bon aksyon an se pou Administrasyon an retire lòd la. Mwen doute ke sa ap janm rive, sepandan. Mwen panse ke deklarasyon Prezidan an pandan kanpay la ak lefèt ke lòd la diskriminasyon kont refijye Mizilman tache lòd la epi fè li enkonstitisyonèl.

Mwen pa panse ke batay la sou sa a fini nan okenn mwayen. Prezidan an jis voye yon tweet ki di "Nap wè nan tribinal la". Pou li desizyon an, klike sou isit la.