Kisa w ta dwe fè si CBP mande w debloke telefòn ou a?

Te gen anpil diskisyon konsènan debloke telefòn selilè nan ayewopò Rapò sa yo mansyone ke CBP ap mande sitwayen ameriken ak lòt moun yo debloke telefòn selilè yo anvan yo te pèmèt yo sou vòl, yo tcheke sou kontak yo. Repons lan senp se ke ou pa ta dwe fè li. Li se yon ti jan pi konplike pase sa, sepandan. Nan ka mwen an, si yo te mande m pou debloke telefòn mwen an, mwen pral refize demann sa a, paske kèk nan enfòmasyon kliyan mwen yo nan telefòn nan epi yo kouvri anba privilèj.
Ki sa ki reyalite yo?
Yon rapò NY Times mansyone ke CBP te mande pou sitwayen ameriken yo debloke telefòn yo pou tcheke kontak yo ak rezo sosyal yo. Nan istwa NY Times, CBP te fòse yon sitwayen ameriken fè sa e li te fòse l debloke telefòn li. Mwen kwè, ak Tribinal Siprèm Ameriken an tou, ke sa a se enkonstitisyonèl epi li se yon demann ilegal rechèch ak sezi.
Ki sa lalwa ye?
Kou Siprèm Ameriken an te deside sou pwoblèm nan an 2014 nan Riley kont Eta Kalifòni. an yon mot, Tribinal Siprèm lan deside ke lapolis ta dwe jwenn yon manda pou déblotché telefòn nan. San manda sa yo, rechèch la pral enkonstitisyonèl. Li senp e senp.
Ki agiman yo pou demann sa yo?
Administrasyon an te diskite ke rechèch sa yo nesesè pou defann sekirite nasyonal la. Kèlkeswa rezònman an, jan mansyone pi wo a, sa a se enkonstitisyonèl. CBP ta ka diskite ke sitwayen ameriken, ak lòt moun, ka pa gen dwa pwosesis lalwa nan ayewopò, ki se fo.
Kisa w ta dwe fè si w resevwa demann sa a?
"Mande yon manda", epi refize debloke telefòn ou se sa Tribinal Siprèm nan Riley te di. Se pou w refize bay lòd sa a.