Demokrasi GENYEN! Jij Sispann Dekrè Egzekitif Imigrasyon nan tout peyi a

GWO Nouvèl!! Yè swa, yon jij federal te bay lòd sispansyon imedyat nan ranfòsman lòd egzekitif Prezidan Trump la sou refijye ak imigrasyon. Lòd la se nan tout peyi a epi li efikas imedyatman.
Men, se pa prekosyon, entèdiksyon an se tanporè epi li dwe tounen yon entèdiksyon pèmanan apre yon odyans sou baz byenfonde. Enteresan sa a sepandan, se lefèt ke jij la te kwè agiman yo nan eta yo pwosè a ke deklarasyon Prezidan Trump nan pandan kanpay la montre ke entèdiksyon an te an reyalite yon "Entèdiksyon Mizilman". Mwen te diskite pwen sa a depi yo te bay lòd la e mwen te konnen ke yon jij konpetan pral bay desizyon sa a.
Mwen te li rapò ke DHS ak DOS te sispann fè respekte tout bagay ki gen rapò ak lòd sa a. Sa vle di ke moun ki te vire do bay yo pral pèmèt yo monte plan nan peyi Etazini. Epitou, DOS pral reemèt viza anile yo. Anfen, tout kanpe nan jijman DHS ak USCIS pral leve.
Mwen espere ke lòd restriksyon tanporè sa a pral vin pèmanan. Sepandan, administrasyon an te deja siyale ke lòd la pral fè apèl. Mwen pral rete an kontak pou mete ajou ou.