Deklarasyon Pwokirè Jeneral la sou vil Sanctuary ta dwe enkyete tout Ameriken yo

Nan sa mwen panse se yon lòt distraksyon pa Administrasyon Trump la, Pwokirè Jeneral Sesyon yo te soti jodi a e yo te fè yon deklarasyon sou vil sanctuaire. Esansyèl deklarasyon an se ke Administrasyon an pa pral bay lajan nan vil ki se vil ki apa pou Bondye. AG a te di ke nimewo a se nan milya yo. AG la te site tou plizyè ensidan kote "imigran ilegal" te touye sitwayen ameriken, nan sa ki se yon taktik pè pou galvanize baz li a. Mwen pa etone pa deklarasyon sa a men li gen kèk konsekans grav, ke mwen pral diskite nan pòs sa a.

Poukisa ou ta dwe enkyete?

Premye pwoblèm, ak prensipal la, ke mwen genyen ak deklarasyon an se ke deklarasyon an pa sipòte pa prèv. AG a te di nou ke pifò moun Administrasyon an ap retire yo se "kriminèl" ki te kondane pou touye moun ak DUI (mwen pral tounen nan DUI nan yon minit). Pa gen moun ki pa dakò ke kriminèl vyolan yo ta dwe retire nan peyi Etazini, sof si yo gen yon sòt de soulajman nan retire elèv la. Apre IIRIRA, moun ki fè krim grav yo pa gendwa jwenn soulajman pou yo retire yo. Nan lòt mo, moun sa yo pral retire nan peyi Etazini kèlkeswa.

AG Sessions te fè li son ke imigran yo se asasen, ki enkli mwen, ki se tou yon pwoblèm. Kontrèman ak afimasyon Administrasyon an, imigran komèt anpil mwens krim pase Ameriken ki fèt natif natal.

Konsènan DUI, Komisyon Dapèl Imigrasyon an, enstitisyon apèl pou ka imigrasyon an te deside plizyè fwa ke DUI, san faktè agrave, se ni ofans depòtasyon. Ansanm ak lefèt ke priyorite ranfòsman yo te chanje, deklarasyon sa yo reflete objektif Administrasyon an pou retire otan ke posib nan 12 milyon imigran san papye ke yo estime kounye a nan Etazini, epi yo pa sèlman kriminèl vyolan.

Poukisa lokal yo ta dwe refize òdonans detantè yo?

Lokal yo anjeneral refize detenè yo pou plizyè rezon, tankou lefèt ke yo se gouvènman endepandan anba Konstitisyon Ameriken an. Mwen kwè ke detainers vyole 10yèm Amannman an paske yo federalize depatman lapolis lokal yo. Epitou, gouvènman federal la pa t ap finanse detantè sa yo, ki vle di otorite lokal yo p ap jwenn ranbousman pou kenbe yon moun ki vyolasyon li te tèlman minè, ke yo ta dwe lage l pou konsève pou resous yo. Pandan Administrasyon Obama a, gouvènman federal la te sispann sèvi ak demann detanè sa yo, sitou apre lokalite yo te opoze yo paske yo te manke finansman.

Th AG te site 8 USC 1373 pou sipòte pozisyon Administrasyon an pou bloke finansman nan vil sanctuaire. Pwoblèm nan ak 1372 se ke li trè subjectif ak Administrasyon an ka itilize règ abitrè pou deziyen yon vil yon "vil sanctuaire" menm si li konfòme li ak lalwa, tankou li fè ak. LA. Jiskaske gouvènman federal la kòmanse finanse gouvènman lokal sa yo, mwen kwè ke li se konstitisyonèl pou yo refize demann sa yo.

Kisa ou ta dwe fè si oumenm oswa yon moun ou renmen an tonbe anba yon demann detanè?

Kontakte ak Avoka Imigrasyon ASAP. Si w pa gen mwayen, kontakte ACLU, Catholic Charities, oswa Lutheran Services pou w jwenn yon konsèy ki ba oswa pwobono. Ou ka kontakte nou tou pou èd, e nou ta plis ke kontan pou oblijé.