Pran prekosyon Mesye Prezidan: Kou Siprèm lan pa t ba w viktwa!!