Mwen te di w konsa!! Jij limite entèdiksyon Trump pou vwayaj la, ankò!

Mwen te ekri yon afiche lè Tribinal Siprèm lan te deside sou entèdiksyon vwayaj Trump te diskite ke desizyon an te pi awogan pase entèpretasyon Administrasyon an. Mwen te di tou ke pral gen plis litij pou klarifye ki moun ki enkli nan langaj "relasyon bona fide" Tribinal Siprèm lan te itilize. Yè, yon jij federal nan Hawaii te dakò ak entèpretasyon mwen an nan desizyon an. Jij la te elaji definisyon an pou l anglobe plis manm fanmi ke sa te enkli nan definisyon Administrasyon an, ki te limite a paran, bèlfi, ak frè ak sè.

Defansè yo ki te rele Administrasyon an nan lajistis sou entèdiksyon an te mande jij la pou l explike sou sijè ki abòde desizyon Tribinal Siprèm lan, epi pou l klarifye langaj "relasyon bon konfyans" nan desizyon an. Jij la te deja refize akòde demann sa a, men yè, li te fè sa.

Jij la deside ke entèpretasyon Administrasyon an se antitetik, li deside ke entèpretasyon sa a te erè. Jij la te rezone ke entèpretasyon sa a pa koresponn ak desizyon Tribinal Siprèm lan, paske granparan, bèlfi, frè ak sè, tonton ak pitit yo rankontre relasyon familyal sere ki enkli nan desizyon Tribinal Siprèm lan.

Jij la te dakò tou ak entèpretasyon mwen an nan desizyon an, kote mwen te diskite ke yon senp pwomès estati refijye se ase pou fè refijye yo egzante de entèdiksyon an. Administrasyon an pa t dakò ak agiman Pleyan yo, ki tou senpleman di ke nenpòt refijye ki te fè tcheke background ki nesesè yo, tès medikal, epi ki te resevwa yon kontra pou reyentegrasyon enkli nan sijè ki abòde nan relasyon "bon konfyans". Administrasyon an te diskite ke refijye endividyèl yo pa t 'resevwa dirèkteman angajman sa yo e sa ta dwe mete soti nan sijè ki abòde lan nan desizyon an. Jij la pa dakò, li di ke ale atravè tout etap sa yo montre yon relasyon bòn fwa. Li te ajoute ke "[b]ona fide pa jwenn plis bòn fide tankou sa".

Sa a se yon lòt souflèt pou entèdiksyon pou vwayaj Administrasyon an. Panse ke pral gen plis litij sou entèdiksyon sa a, sitou lè mwen konnen ke "relasyon bon konfyans" nan desizyon Tribinal Siprèm lan te vag.

Tanpri, fè m 'konnen panse ou. Pou li desizyon an, klike isit la.