Long Road to the American Dream™: Jwenn rezidans pèmanan nan tribinal imigrasyon

Resevwa rezidans pèmanan ka long ak difisil; genyen rezidans pèmanan nan tribinal imigrasyon ta ka trè difisil.

Semèn sa a, yon long batay difisil te fini pou youn nan kliyan mwen yo. Kliyan mwen an te Ozetazini depi 1989. Li te travay di anpil pou l viv Rèv Ameriken™. Li te leve twa sitwayen Etazini pou gen siksè. Li te sipòte konpayon li depi lontan, ki te soufri nan yon kantite maladi pou yon tan trè lontan. Semèn sa a, mwen te resevwa kat rezidans pèmanan li, e se te onè pou m remèt li l.

Yo te mete kliyan mwen an nan pwosedi retire apre yon enfraksyon minè trafik. Mwen te vin avoka li apre li te resevwa yon lòd pou retire final la. Mwen te fè apèl kont desizyon an epi mwen te kapab ranvwaye ka a nan tribinal imigrasyon, kote nou te renouvle aplikasyon li pou sekou. Mwen te kapab diskite ke li te kalifye pou Anilasyon anlèvman, akòz difikilte fanmi ki kalifye li yo ta soufri difikilte si yo te retire li. Gouvènman an pa t 'opoze soulajman, akòz difikilte evidan yo ta soufri.

Mwen renmen ka difisil tankou sa yo. Tanpri sonje ke rezilta nan ka endividyèl ou a ka diferan epi pòs sa a pa ta dwe pran kòm yon pwomès nan yon rezilta nan nenpòt ka nan lavni. Rele nou jodi a si w nan pwosedi pou retire w.