Mesye Prezidan, ou nan erè.

Mwen te gen yon chans pou m retounen nan peyi m nan orijin yon koup de mwa de sa. Anjeneral mwen vizite fanmi an epi rankontre ak kliyan epi ratrape sou tan pèdi, apre mwen pa wè fanmi mwen pou yon tan trè lontan. De jou anvan yo pati, tout Beyrouth te sou kwen; yon desizyon te espere nan ka a nan yon relijye Sunni, ki te opoze ak Hezbollah, e li te kondane pou tout rezon entansif. Fayit li te soti nan lefèt ke chèf tribinal militè a te konnen kòm yon manm nan "Pati Bondye a". Jijman li a te manke okenn pwosedi jis; an reyalite, nan kèk pwen tribinal la rejte konsèy l ', li nonmen yon lòt moun sua sponte.

Mesye Prezidan, se sa ki sanble yon sistèm enjis. Mwen se yon pratikan imigrasyon. Mwen se premye moun ki di w ke sistèm nou an enpafè, sitou nan kontèks imigrasyon an; sepandan, sistèm nou an se jalouzi nan mond lan. Mwen te reprezante kèk moun danjere; wi moun ki te fè move bagay. Men, bote nan sistèm nou an se ke li trete moun ki touye yon moun ak pwoteksyon yo menm jan ak yon moun ki te vòlè yon iPad nan magazen an Apple. Pwoteje dwa, e wi menm pou teworis, se sa ki fè sistèm jidisyè nou an merite pou yo rele sistèm jistis Ameriken an. Rele sistèm jistis nou an non, sa pa fè l nan rizib nan mond lan; li pa rann li initil, jan ou rele l jodi a.

Rezidan pèmanan legal yo, dapre nòt nan desizyon Tribinal Siprèm Etazini, merite pi wo nivo pwoteksyon nan yon pwosè lalwa. Tribinal la te di ke moun sa yo, enkli mwen menm, te asimile nan sistèm nou an e yo te montre entansyon an pou yo viv pèmanan nan Tè rèv la, Amerik. Wi, sa ki fè nou gwo se lefèt ke nou akòde nonm sa a, menm si w sanble jete limanite li tèlman fasil, pwoteksyon lwa nou yo. Lady jistis, se avèg, epi yo pral toujou, ak dwa yo nan menm teworis yo peze nan balans li san okenn diskriminasyon.

Yon nòt prekosyon pou ou Mesye Prezidan: Mwen panse ke li nan pi bon enterè ou pou sistèm jistis nou an rete jis. Anpil moun ki te travay pou ou te fèk arete. Imajine si lapolis te leve tout pwoteksyon yo, tòtire yo, epi sa te lakòz yo enplike ou? Mwen ta panse ke ou menm ak avoka ou yo, ta atake ak tout fòs prèv yo prezante kont yo. Mwen espere ke kòmantè ou yo jodi a se pa yon predi pou atake sistèm jistis la ap jije yo pou krim yo.

Kounye a, mwen espere ke sistèm enpafè nou an ta mete tout moun ki enplike nan atak sa a nan sistèm nou an, epi alafen jwenn pinisyon yo merite.