#GovernmentShutdown ki afekte #AmericanDream™ ou a?

Kidonk kounye a ke nou nan mitan yon #gouvènman fèmen, ou ka mande sa ki pral rive nan dosye ou an annatant devan #USCIS. Ou ka gen yon ka devan #imigrasyon_tribunal la epi mande si ou ta dwe parèt, oswa ou gen yon ka devan konsila a nan peyi ou epi mande si ou ta dwe parèt pou entèvyou a.

Repons lan trè senp, toujou parèt, menm si w kwè ka w anile. Epitou, tou depann de peyi a ak sèvis la, eseye jwenn prèv fizik ke ou te la, tankou yon foto ki date nan ka ou jwenn yon refi pou non-aparans. Men, pa enkyete w, paske pi ba a se yon rezime sèvis yo ki pral afekte nan #gouvènman fèmen.

USCIS

#gouvènman an pap afekte USCIS paske li baze sou frè. Nan piblikasyon laprès ki gen rapò ak fèmen an, #USCIS te di ke pwogram sa yo ka afekte, sepandan:

  • Pwogram Sant Rejyonal EB-5
  • E-Verify
  • Conrad 30 J-1 Doktè
  • Serten travayer relizye R

Kidonk, si ka w la pa youn nan moun ki afekte yo, ou TA DWE parèt pou entèvyou w la, reponn a #Demann Prèv sa a, oswa depoze ka w la.

Biwo Egzekitif pou Revizyon Imigrasyon (Tribinal Imigrasyon) 

Pifò ka nan tribinal imigrasyon yo pral afekte, eksepte sa yo pou imigran yo te kenbe yo. Pifò anplwaye tribinal yo pral konje, eksepte moun k ap fè fas ak ka yo te arete yo. Ou ta dwe atann yon avi anilasyon pou odyans ou a si yo pa kenbe w.

Depatman Deta

Jounal Depatman Deta pral kontinye operasyon li jiskaske balans rezidyèl nan bidjè li yo fin itilize. Nou pa konnen ki sa sa vle di, men si w gen yon ka devan yon konsila, ou ta dwe tcheke sit entènèt lokal la pou wè si konsila w la toujou ap fonksyone. Ou ta dwe atann reta nan la Sant Visa Nasyonal kote ka yo okòmansman trete depi finansman li gen rapò ak afektasyon Kongrè a.

Imigrasyon ak Ladwàn Ranfòsman

Ajan ICE yo jije nesesè epi yo pral travay pandan fèmen an. Malgre ke, avoka nan depatman an ki fè fas ak ka yo arete nan tribinal yo pral travay tou pandan fèmen an.

#FermanGouvènman an nesesè pou ede #rèv

Mwen konnen ke #gouvènman fèmen a sanble pa nesesè pou kèk moun. Sepandan, nan opinyon mwen, se yon etap nesesè pou pwoteje #RÈVÈ. Si w bezwen nenpòt èd ak ka w la, tanpri rele nou nan 1-888-963-7326 pou w pran yon lè pou w pale avè m.