Biwo Lalwa American Dream™ genyen Ka Ajisteman pou yon Azilye yo akize de defòmasyon

Nan yon ka ki pwouve ke sèl bagay efikas pou fè kont administrasyon aktyèl la se goumen, biwo nou an te genyen yon ka pou yon kliyan ki te akize de defòmasyon. Kliyan an pral kapab kounye a rete Ozetazini san yo pa pè retounen nan peyi li, kote li ta fè fas a sèten lanmò. Akize asilye yo defòmasyon vin tounen yon bagay nòmal pou Etazini ak Sèvis Sitwayènte fè pou ranvèse desizyon yo te pran anvan yo pou pwoteje imigran vilnerab sa yo.

Kijan An Azile Jwenn akize de defòmasyon?

Te gen yon tandans kote USCIS ta tounen nan inisyal la aplikasyon azil pou wè si te gen okenn deklarasyon ki pa konsistan ant aplikasyon an ak ajisteman aplikasyon estati a. Si te gen menm yon ti varyasyon oswa yon deklarasyon ki pa konsistan, gouvènman an ta voye yon Demann pou Prèv pou mande aplikan an defann deklarasyon anvan li yo. Tandans sa a se pa sa sèlman Asilye yo epi yo te itilize kont anpil moun ke mwen te reprezante nan ka Ajisteman Estati yo. Tandans sa a mete aksan sou lefèt ke Sèvis la te chanje pwosesis jijman li yo, kote li di ke li pa oblije pa jijman anvan yo.

Sa a mete aksan sou yon reyalite: tanpri pa ale devan gouvènman an san yo pa anboche yon avoka. Si ou pa kapab peye yon sèl, gen anpil òganizasyon ki ta ede w pou okenn frè. Nou te reprezante plizyè moun, enkli nan tribinal imigrasyon, kont akizasyon sa yo.

Ki sa Gouvènman an dwe pwouve pou montre yon fo reprezantasyon aktyèlman te fèt?

Sèvis la gen yon gwo fado nan prèv ka yo nan defòmasyon. Sèvis la gen pou pwouve 1) defòmasyon devan yon ofisyèl gouvènman 2) ke defòmasyon an te nan materyèl, sa vle di li ta chanje rezilta a nan ka a ak 3) Aplikan an gen entansyon twonpe.

Defòmasyon an ka ekri oswa oral, epi devan nenpòt ofisyèl gouvènman an. Pa egzanp, nou te reprezante moun ki te akize de defòmasyon sa yo devan ofisye konsila a. Defòmasyon an ta dwe materyèl, ki ta dwe mennen nan yon rezilta diferan nan ka a. Pa egzanp, si w di yon ofisye ke w marye nan moman w ap aplike pou yon viza non imigran lè w pa marye. Lè sa a, gouvènman an ta ka di ke ou pa ta pwouve kontak ase nan peyi lakay ou, epi konsa pa ta resevwa yon viza. Dènye pwent la ta ka pi difisil pou pwouve. Sèvis la ap gen pou pwouve ke ou te konnen defòmasyon an epi aktivman sipòte li.

Ou bezwen anboche yon avoka ki te fè anvan. Avoka Ahmad Yakzan te reprezante kliyan nan tribinal imigrasyon ak devan Sèvis la. Rele nou jodi a pou yon konsiltasyon.

Èske w ka aplike pou yon egzansyon pou defòmasyon?

Ou ka ranpli yon aplikasyon pou yon egzansyon nan rezon inadmisibilite yo. Fòm yo itilize a diferan selon kalite a ajisteman nan ka sitiyasyon ou ranpli ak baz kalifikasyon an. Pa egzanp, yon aplikan Ozetazini ta aplike pou yon dispans lè l sèvi avèk fòm I-601. Yon asilye, nan lòt men an, ta itilize fòm I-602.

Jis soumèt fòm lan, sepandan, se pa ase. Aplikan an dwe montre ke li, oswa yon fanmi ki kalifye, ta gen difikilte si yo te retire yo nan peyi nasyonalite yo. Sa a se pi difisil pase sa li sanble, epi ou ta dwe reyèlman anboche yon avoka pou ede ou.

Ki konsekans yo genyen lè yo te akize de defòmasyon?

Konsekans yo lè yo te akize de defòmasyon yo trè terib. Si gouvènman an montre ke ou, an reyalite, te komèt ofans sa a, yo ka revoke nenpòt sekou anvan li te akòde anvan. Pa egzanp, Avoka Ahmad Yakzan reprezante yon moun nan tribinal imigrasyon ki te akize de bay manti prèske de deseni anvan yo te mete nan pwosedi pou retire elèv la. Nou te kapab montre, apre yon apèl nan la Komisyon Apèl pou Imigrasyon, ke li pa t 'konnen nan move reprezantasyon an, ak li ajisteman nan estati te bon. Se konsa, yon chaj pou defòmasyon ka menase ou Rèv Ameriken™. Ou ta dwe pran li trè seryezman.

Tanpri sonje ke rezilta anvan sa yo pa ta dwe entèprete kòm yon pwomès nan yon rezilta paske chak ka diferan.

Tanpri rele nou nan 1-888-963-7326 pou yon sesyon estrateji oswa kontakte nou lè l sèvi avèk fòm ki anba a.