Nou Senpleman Pèdi Limanite Nou

Nou Senpleman Pèdi Limanite NouMwen te gen sèt oswa uit ane, m ap kouri, a pye, anba lagè sivil. Pi bon lekòl primè paran m yo te kapab peye se te nan mitan faksyon kretyen ak Sunni nan gè sivil Libanè a. Mwen te grangou, se te anvan premye rekreyasyon, epi manman m te vin chèche nou lè bonm yo te kòmanse tonbe bò kote nou. Nou te pase bò antre yon sal dijans, kote moun yo te an miyèt moso sou brankè. Mwen sonje sèn sa yo, plis pase trant ane apre, paske mwen t ap manje yon sandwich ze, ki te ka koute m '. Yon bonm te tonbe tou pre nou, manman m te kriye sou mwen pou m te kouri, e m te kòmanse kouri, m pa t okipe sandwich la e pa gen anyen ankò nan moman sa a. Te gen anpil plis nan moman sa yo, malerezman, nan anfans mwen. Mwen pa t 'konnen vre sekirite jiskaske mwen te vin Ozetazini.

Timoun nan peyi Siri, Nikaragwa, Kolonbi, Meksik, ak Venezyela ak anpil lòt peyi toujou ap viv ak moman sa yo chak jou. Etazini te tou senpleman vire do li sou yo. Lady Liberty te mete yon burqa ki pwoteje je l kont sitiyasyon timoun sa yo, petèt akòz koulè po yo, oswa petèt paske nou pa vle vin peyi libète ankò. Nou te tou senpleman pèdi limanite nou an.

Petèt mwen senplifye pwoblèm nan twòp. Apeti nou pou vin peyi lib la disparèt. Kèk nan nou gendwa pa gade ankò yon timoun k ap kriye ak bra manman l k ap mache pou plizyè kilomèt nan sekirite, oswa k ap monte nan yon karavàn, pou yo rive jwenn sa li te panse se dènye limyè sekirite nan Etazini, kòm moun ki pa moun. , pa diy pou konpasyon nou. Petèt nou pa panse ankò ke moun sa yo merite yo dwe nan mitan nou, resi nan tapi Ameriken an. Petèt nou pa kwè ankò ke yo pwoteje pa lwa nou yo.

Nan yon entèvyou ki sot pase nan radyo pa mwen, yon lòt envite, ak animatè a te kòmanse fè diskisyon ke moun ki isit la "ilegalman" manke pwoteksyon anba konstitisyon nou an. Mwen te diskite ke mwen fè yon lavi konvenk anplwaye gouvènman yo nan kontrè a, ke osi lontan ke yo ap viv Ozetazini, yo pwoteje, malerezman, san rezilta. Mwen te oblije koupe entèvyou a yon ti tan apre paske mwen tou senpleman pa t 'kapab pran li ankò.

Mwen toujou kenbe espwa ke li nan minorite a; sepandan, vwa sa yo ap kòmanse depase lòt vwa nan gouvènman nou an. Nou te deplase lwen epòk kote konpasyon te mennen nan apwobasyon kat rezidans pèmanan yon moun paske li se papa oswa manman yon sitwayen ameriken. Nou pran konpasyon nan konpasyon. Nou kenbe pou rezon ki pi enbesil la epi depòte pou diskou ki pi komik.

Èske w te grandi nan yon peyi kote "nou" kont "yo" se répandus, kote nou toujou trumps "nou an", mwen wè yon tandans trè boulvèsan nan peyi Etazini, lakay mwen. Mwen espere ke nou lwen epòk kote yon moun mande pou san "lòt moun", moun ki pa sanble ak "nou", ki pale tankou "nou", ni manje manje ke "nou" manje. Mwen pa ka imajine ke kèk nan sèn nan Syèj la te kapab vin reyalite, kote moun nan yon sèten ras yo bwote nan kan paske nou pè "lòt yo". Malerezman, n ap kouri nan gwo twou san fon sa a si dirijan nou yo pa sispann li.

Mwen refize kwè ke nou pèdi limanite nou an.