Jij Kavanaugh sou Imigrasyon

Jij Kavanaugh sou ImigrasyonPrezidan Donald Trump te nonmen Jij Kavanaugh nan Tribinal Siprèm lan. Desizyon Jij Kavanaugh la konsènan yon pakèt pwoblèm, ki gen ladan imigrasyon, pral vin anba kontwòl nan mwa kap vini yo. Pandan konfimasyon l 'yo, desizyon Jij Kavanaugh nan imigrasyon yo pral analize, epi yo pral san dout jwe yon wòl nan pwosesis la. Nan pòs sa a, mwen pral analize desizyon l yo epi ofri kèk opinyon sou desizyon l ap vini konsènan imigrasyon.

Desizyon Imigrasyon Jij Kavanaugh la

Sèvi ak yon rechèch Westlaw, mwen fè rechèch sou desizyon Jij Kavanaugh nan imigrasyon. Pandan 12 ane li te pase nan Tribinal Apèl DC, li te bay de desizyon ki gen rapò ak imigrasyon. Premye desizyon an 2013, Pwogram Estaj Int'l v. Napolitano, 718 F.3d 986 (DC Cir 2013) te fè fas ak yon pwoblèm etwat konsènan peman bay moun ki gen viza entènasyonal anba yon pwogram ki pèmèt yo travay Ozetazini. Dezyèm ka a, Abtew v. Depatman peyi Etazini Sec., 808 F.3d 895 (DC Cir. 2015) te trete yon pwoblèm etwat anba eksepsyon Lwa sou Libète Enfòmasyon. Ka sa yo bay kèk limyè sou desizyon posib li nan lavni si yo konfime nan Tribinal Siprèm lan.

Pwogram Estaj Int'l v. Napolitano

Nan ka sa a, Pwogram Estaj Entènasyonal te defye desizyon Depatman Sekirite Enteryè a ki te refize demann viza Q bay aplikan estaj entènasyonal ki te itilize pwogram li yo. Òganizasyon an te konteste règ Depatman an ki mande pou aplikan entènasyonal sa yo peye menm salè ak sitwayen Ameriken ki nan menm sitiyasyon an. Òganizasyon an te diskite ke entèpretasyon sa a te vyole pwosedi pou regleman Lwa sou Pwosedi Administratif yo ak Lwa sou Ekite Regilasyon. Règ sa yo mande ke Depatman an te dwe bay avi sou règ yo ak enpak yo sou ti biznis yo.

Jij Kavanaugh, nan defann entèpretasyon an ak desizyon tribinal pi ba a, te rezone ke desizyon yo pa deklanche règ sa yo paske yo te jijman enfòmèl epi yo pa règ.

Abtew v. Depatman peyi Etazini Sec.

In Abtew, yon aplikan azil lajistis Depatman Sekirite Enteryè a poutèt li pa pwodui sèten dokiman dapre la Lwa sou Libète Enfòmasyon. Abtew te mande pwodiksyon nòt ofisye azil la nan ka li a. Tribinal Distrik la te refize demann li a. Li te fè apèl ak diskite ke dokiman an ta dwe te pwodwi.

Nan yon desizyon ki konfime desizyon Tribinal Distrik la ki refize pwodiksyon, Jij Kavanaugh te deside ke dokiman an te byen kenbe paske li te tonbe anba Eksepsyon No 5 nan pwodiksyon FOIA.

Desizyon posib nan tan kap vini an

Li difisil pou predi desizyon alavni Jij Kavanaugh ki baze sou dosye li trè limite sou desizyon imigrasyon yo. Sepandan, yon moun te kapab prevwa ki jan desizyon l yo ka soti. Jij Kavanaugh sanble ranvwaye ak entèpretasyon ajans nan lwa ak règ nan de ka yo site pi wo a. Sa a te kapab fè kèk limyè sou desizyon l 'lavni.

Pou egzanp, si ka a nan separasyon fanmi an fè wout li nan Tribinal Siprèm lan, yon moun ta ka prevwa ke Jij Kavanaugh ta ka regle pou politik sa a, espesyalman si gouvènman an antrenè agiman li nan tèm regilasyon. Anplis de sa, si dosye pou Aksyon Difere pou Arive Timoun yo rive nan Tribinal Siprèm lan, Jij Kavanaugh ka deside ke pwogram nan pa konstitisyonèl, dapre entèpretasyon Administrasyon an fè sou pwogram nan.

Tout prediksyon sa yo depann de dosye aktyèl Jij Kavanaugh. Li ka sipriz nou lè konfime e li regle an favè dwa imigrasyon. Sepandan, eleksyon yo gen konsekans, epi chwazi sa yo definitivman pa chwazi ba imigrasyon an te espere.

Kontakte nou si w gen nenpòt kesyon imigrasyon.