Twa Rezon pou Prezève Sitwayènte Dwa Nesans

De dènye semèn yo te chanje lavi anpil. Biwo nou an gen yon nouvo kote nan Beijing, Lachin. Mwen te fè sèman tou nan Bawo Kou Siprèm nan Etazini. Sepandan, pi bon jou nan de semèn ki sot pase yo te Vandredi pase a. Nou te resevwa TWA apwobasyon pou kliyan ki byen merite. De nan yo ap vin sitwayen Etazini akòz sitwayènte dwa nesans. Twazyèm lan te vin yon rezidan pèmanan legal paske pitit gason sitwayen ameriken li te aplike pou li lè li te gen 21 an, li te kenbe fanmi li entak Ozetazini. Nan pòs sa a, mwen pral diskite sou twa rezon ki fè nou ta dwe kenbe sitwayènte dwa nesans.

Te gen, fè sa

Dwa a sitwayènte dwa nesans enskri nan 14 lath Sepandan, Tribinal Siprèm lan pa t deside sou dwa sa yo jiskaske 1896. Nan US kont Wong Kim Ark, yo te entèdi yon sitwayen ameriken ki desandan Chinwa pou l vin Ozetazini dapre Lwa Eksklizyon Chinwa a. Li te fèt nan San Francisco, CA nan paran Chinwa. Li te vizite paran li nan peyi Lachin de fwa, epi lè li te retounen, yo te refize antre. Ka a te ale nan Tribinal Siprèm Ameriken an ki te deklare ke nenpòt moun ki fèt Ozetazini se yon sitwayen ameriken, kèlkeswa ras paran yo. Ka sa a te enskri dwa sa yo depi lè sa a.

Li kenbe fanmi yo ansanm

Li enpòtan anpil pou kite sitwayen Etazini nan peyi Etazini. Nou tout konnen kounye a liy trist Prezidan Trump la konsènan lòt peyi yo. Imajine tout sitwayen ameriken sa yo te oblije tounen nan peyi paran yo kote sitwayènte yo. E si yo kòmanse kidnape epi FBI patisipe nan chak ka? Imajine si tout fanmi sa yo oblije kite peyi Etazini ak konsekans dezas pou ekonomi lokal yo. Mwen pa kwè ke politik sa a ta vo li.

Konsidere Konsekans yo

Se konsa, kite nou imajine yon senaryo kote Kongrè a oswa Prezidan an pase yon lwa oswa siyen yon lòd egzekitif retire sitwayènte dwa nesans. Ann sipoze tou ke menm lwa yo ta retire li sèlman nan men pitit gason ak pitit fi imigran san papye (sa vle di egzakteman menm jan ak nan Bwat Kontra). Lwa sa yo, tou depann de lwa aktyèl yo nan peyi Etazini, ta dwe enkonstitisyonèl sou figi yo ak jan yo aplike nan sitiyasyon espesifik.

Premyèman, lwa yo ta kontrè ak 14 lath Dezyèmman, lwa yo ta enkonstitisyonèl ki baze sou Klaz Pwoteksyon Egal nan Konstitisyon an. Sèl fason pou rann lwa sa yo konstitisyonèl se ta retire sitwayènte dwa nesans pou TOUT moun ki fèt Ozetazini. Sa ta vle di ke pèsonn ki fèt apre lwa a pase pa ta kapab kandida pou Prezidan. Konsekans sa yo ta dezas pou lavni Etazini. Se konsa, nou ta dwe konsidere tout bagay sa yo anvan menm dezòd ak sitwayènte dwa nesans.

Mwen kwè ke sitwayènte dwa nesans trè enpòtan. Kite m 'konnen panse ou pa fè kòmantè anba a.