Siyati sou Fòm yo Ase pou Pwouve Fouye

Siyati sou Fòm yo Ase pou Pwouve Fouye

Mwen te konseye anpil kliyan konsènan manti anvan imigrasyon. Mwen refize reprezante nenpòt moun ki antre nan yon maryaj fwod. Fwod imigrasyon ka mete w nan pwosedi pou retire w. Sepandan, mwen te reprezante anpil kliyan yo te mande pou yo ranpli egzansyon pou defòmasyon. Pafwa mwen kwè ke gouvènman an depase. Sepandan, pafwa, san fòt pa yo, yon kliyan tonbe viktim nan defòmasyon yon lòt moun. La Komisyon Apèl pou Imigrasyon te bay yon desizyon ki gen rapò ak sitiyasyon sa yo. Malerezman, mwen kwè nan BIA te fè li mal ankò.

Rezime Desizyon an

Dosye a rele Matter of AJ Valdez, 27 I&N Desanm 496 (BIA 2019). Repondan yo, mari ak madanm ki soti Venezyela, te anboche yon moun ke yo te panse se yon avoka, pou legalize yo. Li te soumèt yon petisyon ki baze sou travay lè l sèvi avèk yon legliz kòm anplwayè. Li te aplike pou rezidans pèmanan mari a ki reprezante ke mari a te yon minis. Sèvis la te ajiste estati yo an 2000.

An 2011, lè yo te rive soti nan yon vwayaj aletranje, Sèvis la te arete yo epi li te soumèt yo nan enspeksyon segondè. Mari a te siyen yon deklarasyon ki ateste ke li pa janm travay kòm yon minis, menm si li te resevwa rezidans pèmanan ki baze sou deklarasyon sa a.

Sèvis la te mete koup la nan pwosedi pou retire li dapre INA 212(a)(6)(C)(i), pou fè yon defòmasyon materyèl. La jij imigrasyon te bay lòd yo retire li rezònman ke depi yo te siyen aplikasyon yo, yo te ateste jistès yo. Koup la fè apèl.

Nan defann a jij imigrasyon an desizyon, la Komisyon Konsèy te sanble mete aksan sou lefèt ke koup la te siyen fòm yo. La Komisyon Konsèy te ajoute ke li te sanble ke koup la pa t 'vle konnen nan defòmasyon an epi yo pa t' mande plis enfòmasyon konsènan sa yo. Komisyon Konsèy la te konfime jij imigrasyon an detèminasyon kredibilite ak defann li retire li lòd.

Defòmasyon nan yon reyalite materyèl nan pwosedi imigrasyon

Mwen kwè a Komisyon Konsèy te mal nan desizyon li. Pou pwouve defòmasyon nan retire li pwosedi, gouvènman an dwe pwouve twa eleman. Eleman yo se:

1) yon defòmasyon, sa vle di

2) materyèl ak

3) ak entansyon pou twonpe.

Sèvis la pa ta kapab pwouve rezon ki fè depòtabilite nan defòmasyon anba
INA 212(a)(6)(C)(i) si nenpòt nan eleman sa yo manke. Mwen te defann anpil nan ka sa yo nan tribinal imigrasyon avèk siksè lè youn nan eleman sa yo te manke.

An reyalite, nan youn nan ka sa yo, Sèvis la te kapab pwouve defòmasyon an, men li pa t 'kapab pwouve ke kliyan mwen an te konnen ak gen entansyon twonpe. Isit la, si koup la pa t 'konnen ke yo ap defòme yon reyalite materyèl, Lè sa a, pa te gen okenn rezon pou r.emosyon. An reyalite, pwòp analiz BIA a pa t adrese twa eleman sa yo. Se poutèt sa mwen kwè ke desizyon an te move.

Gen plizyè leson pou aprann isit la:

  1. Pa bay manti nan pwosedi imigrasyon
  2. Pa anboche yon moun ki pa yon avoka
  3. si li twò bon pou se ta laverite, alò chèche yon dezyèm opinyon

Rele nou jodi a nan 1-888-963-7326 pou pran yon randevou pou yon konsiltasyon si yo te akize w de yon defòmasyon oswa fwod imigrasyon.