Genyen Visa E-2 pou envestisè Jordanyen ak fanmi li

Genyen Visa E-2 pou envestisè Jordanyen ak fanmi liBiwo Lwa American Dream™ ta renmen pataje yon Visa E-2 genyen pou yon Envestisè Jòdanyen ak fanmi l. Avoka Ahmad Yakzan fyè de viktwa sa a paske li te enplike yon zanmi fanmi pwòch.

E-2 Kondisyon Visa

Viza E-2 a pèmèt envestisè ki soti nan plis pase 40 peyi pou aplike pou yon rete tanporè Ozetazini atravè envestisman. Gen yon lòt viza, E-1, ki pèmèt komèsan entènasyonal yo rete Ozetazini. Viza sa yo renouvlab pou tout tan si trete ant Etazini ak peyi sitwayènte a anvigè.

Yon envestisè viza E-2 dwe envesti nan yon konpayi, antrepriz trete a, epi li dwe vin Ozetazini pou sipèvize operasyon yo. Konpayi an pa oblije gen yon afilye lòt bò dlo, men yon afilye lòt bò dlo ka envesti nan konpayi Etazini an. Envestisman an dwe sibstansyèl, sa vle di li ta dwe ase pou bay envestisè a yon chans nan siksè. Envestisman an dwe tou pa majinal, sa vle di envestisman an dwe jenere plis lajan pase sa nesesè pou fanmi li fè yon vi minimòm.

Manm Fanmi Moun ki gen Visa E-2

Manm fanmi envestisè E-2 yo ka aplike pou menm estati a. Si manm fanmi an se Ozetazini, Lè sa a, yo ka ranpli pou chanjman nan estati a lè l sèvi avèk fòm I-539. Manm fanmi lòt bò dlo ka aplike pou menm estati a lè l sèvi avèk fòm DS-160. Mari oswa madanm ak timoun ki poko gen 21 an ka itilize estati envestisè a pou chanje pwòp yo.

Manm fanmi yo pa oblije soti nan menm peyi nasyonalite ak envestisè a. Yo ka kalifye tou pou otorizasyon travay lè yo ranpli fòm I-765.

Viza E a se yon gwo opsyon pou envestisè ki soti nan plis pase 40 peyi yo plante rasin yo nan peyi Etazini. Biwo Lwa American Dream™ se destinasyon w pou aplikasyon pou viza E. Rele nou jodi a pou fikse yon randevou ak Avoka Ahmad Yakzan.

**** Pòs sa a pa ta dwe entèprete kòm yon pwomès nan yon rezilta espesifik nan ka w la. Rezilta sa yo tipik, men rezilta yo nan ka w la ka depann de reyalite espesifik ou yo.