Ki sa destitusyon Trump la vle di pou imigrasyon?

KISA IMPECACHMENT TRUMP VLE DI POU IMIGRASYONYè swa, Prezidan Trump te vin twazyèm Prezidan nan istwa nou an ke Chanm Reprezantan an te defann li. Anpil moun te analize konsekans politik yon evènman konsa. Nan pòs sa a, mwen pral analize konsekans yon defi sa yo pral genyen sou sistèm imigrasyon nou an.

Mwen pral kòmanse ak sa ki impeachment pa vle di. Demisyone pa vle di ke administrasyon an pral toudenkou sispann politik drakonyen li yo nan limite imigrasyon.

Administrasyon an pa pral toudenkou reyalize ke politik li yo se mal. Administrasyon an p ap sispann toudenkou separe timoun ak manman yo. Administrasyon an ap kontinye degaye obstak sou wout administrasyon legal la.

Sa sa vle di, sepandan, se ke yon defi se yon repiyasyon nan politik imigrasyon administrasyon an pa House pèp la. Yè swa, anpil oratè pandan deba a te site politik imigrasyon Administrasyon an kòm youn nan rezon ki fè yo mete Prezidan an defi. Politik imigrasyon administrasyon an dezobeyi nòm ak lwa. Politik imigrasyon nou yo te, pandan plizyè syèk, akeyan pou imigran yo. Yo fè grandi sosyete nou an e yo te sipòte ekonomi nou an. Yo te anrichi nou ak gwo lespri ak inovasyon.

Pratikan imigrasyon yo dwe kontinye vijilan. Travay nou yo kontinye vin pi difisil chak moman reveye. Nou kontinye fè fas ak yon ranfòsman Imigrasyon ak Ranfòsman Ladwàn.

Nou dwe kontinye defann ak zèl pou kliyan nou yo ki gen ane nan lavi nou ka konte sou yon sèl men.

Nou dwe kontinye leve vwa nou nan opozisyon an. Nou dwe kontinye fè plis sitwayen ki vote, nan ede imigran yo natiralize. Nou dwe ankouraje tout moun pou vote paske si nou fè yon lòt jan sa ap mennen nan disparisyon demokrasi nou an.

Impeachment te rive. Kounye a, nou dwe rete vijilan.