Natiralizasyon Pandan Petisyon I-751 an Antant

Natiralizasyon Pandan Petisyon I-751 an AntantNatiralizasyon se egzanplè rèv Ameriken an™. Biwo nou an ede kliyan reyalize Rèv Ameriken™ yo, menm si sa vle di nou dwe ranpli petisyon konkouran pou reyalize li. Depoze yon petisyon natiralizasyon pandan yon I-751 annatant, ka yon bon fason pou diminye tan petisyon sa yo annatant.

I-751 Tan Pwosesis Petisyon:

Petisyon I-751 la se petisyon ki itilize pou retire kondisyon yo rezidans pèmanan. Dapre Lwa sou Fwòd Maryaj 1985 la, Sèvis la te kapab sèlman apwouve yon petisyon pou rezidans pèmanan pou 2 zan. Kondisyonèl la rezidan pèmanan Lè sa a, dwe aplike pou retire kondisyon yo 90 jou anvan ekspirasyon an. Lè sa a, koup la dwe parèt pou yon entèvyou devan Sèvis la. Se sèlman apre yon entèvyou siksè imigran an vin yon rezidan pèmanan konplè. Yon refi petisyon an pral mennen nan pwosedi pou retire imigran yo, pandan sa li ka renouvle aplikasyon an devan jij imigrasyon an.

Jounal pwosesis fwa pou mwen-751 petisyon yo te vin trè long. Sèvis la ap pran jiska ane 4 pou jije petisyon sa yo. Sa mete imigran yo nan yon pozisyon difisil.

Natiralizasyon Pandan Pendans la nan I-751:

Natiralizasyon se pwosesis la anba ki yon legal rezidan pèmanan vin yon sitwayen ameriken. A rezidan pèmanan dwe pase yon egzamen angle ak yon egzamen sivik epi prete sèman fidelite pou vin yon sitwayen.

Anplis de sa, yon rezidan pèmanan legal dwe satisfè egzijans prezans fizik ak bon karaktè moral. Prezans fizik ap diminye a 3 zan si imigran an marye ak yon sitwayen ameriken. Avantaj sa a nan lalwa pou bay mari oswa madanm sitwayen Etazini yon avantaj.

Se konsa, si legal la rezidan pèmanan te akimile 3 ane yo nan prezans fizik, li ka aplike pou natiralizasyon. Li te kapab fè sa menm si la I-751 petisyon an toujou annatant.

Entèvyou ak jijman toulède petisyon yo:

Sèvis la pral deside tou de petisyon an menm tan pandan entèvyou a. Koup la ap gen pou parèt ansanm nan entèvyou a epi yo dwe premye pwouve ke relasyon yo se bòn fwa. Si ofisye a satisfè, Sèvis la apwouve I-751 petisyon. Lè sa a, ofisye a kondwi a natiralizasyon entèvyou. Apre sa, aplikan an dwe pase egzamen angle ak sivik. Yon fwa siksè, Aplikasyon an pou Natiralizasyon (N-400) yo apwouve epi Sèvis la pwograme randevou pou seremoni sèman an.

Depoze tou de petisyon an menm tan ka ede yo avanse. Biwo nou an te genyen plizyè nan petisyon sa yo dènyèman. Natirèlman, sa a se pa yon pwomès nan nenpòt ki rezilta nan nenpòt ki lòt ka depi ka yo varye selon reyalite. Si ou gen yon tan annatant I-751 petisyon, apresa rele nou pou aplike pou ou natiralizasyon.