Mizajou Imigrasyon #CoronaVirus

ESTA ak ekstansyon viza non imigran pandan pandemi coronavirus laAhmad Yakzan nan Biwo Lwa American Dream™ avèk ou pou bay yon mizajou sou imigrasyon pandan pandemi Coronavirus la. Se yon moman difisil pou nou tout, donk si ou se yon imigran, mwen espere aktyalizasyon sa a ede w ak estrès ou. Men aktyalizasyon imigrasyon Coronavirus ou a.

Biwo Lwa American Dream™:

Kòm mwen te mansyone nan pòs mwen an yè, nou louvri epi travay nòmalman. Mwen te gen plizyè konsiltasyon semèn pase a epi mwen kontinye akeyi nouvo kliyan nan fanmi nou an. Sèl diferans lan se ke nou ap fè tout bagay nòmalman.

Mwen te gen yon objektif depi mwen te kòmanse kabinè avoka sa a, fè Biwo Lwa American Dream™ se yon kote tout moun akeyi. Mwen te kòmanse konpayi sa a ak teknoloji nan tèt ou. Konferans videyo ak telefòn yo te avèk nou depi nan konmansman an. Nan tan sa a, yo ap vin enpòtan anpil pou siksè nou. Se konsa, rele avoka imigrasyon lokal ou a pou ede w ak American Dream™.

Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS):

Tout biwo USCIS yo kontinye fèmen pou entèvyou an pèsòn. Y ap pran randevou an pèsòn sou yon baz ijans. Tout biwo USCIS yo kontinye trete aplikasyon ki pa bezwen entèvyou an pèsòn. Tout seremoni natiralizasyon yo te ranvwaye tou.

Dapre konsèy USCIS, tout entèvyou an pèsòn yo ranvwaye jiska 7 avril 2020. Sa ka pwolonje selon bezwen. Nou te resevwa plizyè anilasyon pou kliyan nou yo. USCIS pral otomatikman repwograme entèvyou sa yo yon fwa entèvyou an pèsòn rekòmanse.

Biwo Egzekitif pou Revizyon Imigrasyon (Tribinal Imigrasyon):

Biwo Egzekitif pou Revizyon Imigrasyon (EOIR) te etabli a sit pou mizajou sou #Coronavirus. Pifò tribinal imigrasyon rete ouvè sèlman pou detansyon ak fichye sèlman. Tribinal imigrasyon yo te ranvwaye odyans kalandriye prensipal yo jiska 1ye me 2020. Tout odyans kalandriye prensipal yo nan Pwotokòl Travayè Migran yo te ranvwaye tou.  

Tanpri kontakte ou avoka imigrasyon oswa konsilte lyen ki anwo yo pou w toujou mete ajou. Pòs sa a pa ta dwe entèprete kòm konsèy legal.