Tribinal Siprèm elaji revizyon tribinal federal nan ka imigrasyon yo

Tribinal Siprèm elaji revizyon tribinal federal nan ka imigrasyon yoTribinal federal yo revize desizyon imigrasyon yo nan yon kontèks trè limite. Anvan pasaj Refòm Imigrasyon Ilegal ak Lwa Responsablite Imigrasyon (IIRIRA), yon imigran te kapab petisyon yon tribinal distri pou revize ranvwa li. Kongrè a limite sijè ki abòde revizyon an ak IIRIRA, limite li nan Tribinal Awondisman an. Nan lòt mo, yon imigran ki mande yon revizyon nan yon desizyon administratif dwe mande Tribinal Awondisman federal la pou revizyon an premye. Revizyon sa a te limite tou a "kesyon lwa", sa vle di Tribinal Awondisman an pa t 'kapab fè pwòp konklizyon pa l' sou reyalite.

Enfòmasyon yo Guerrero-Lasprilla kont Barr:

Petisyonè yo nan ka a te mande Tribinal Siprèm lan revize yon desizyon Tribinal Apèl nan senkyèm sikwi a. Senkyèm Awondisman an te refize yon mosyon pou relouvri de ka. Tribinal la te deside ke li pa t 'kapab bay desizyon sou reklamasyon an reyalite Petisyonè yo. Rezònman an se ke pou louvri ka a pi lwen pase dat limit 90 jou a ta enplike konklizyon reyalite nan dilijans, ki pa nan jiridiksyon li anba IIRIRA. De petisyonè yo te mande Tribinal Siprèm lan pou l revize desizyon senkyèm sikwi a.

Pwoblèm nan:

Pwoblèm prensipal la nan ka a se si "kesyon lwa" nan lwa a entèdi yon tribinal sikwi aplike lalwa a nan reyalite ki pa diskite.

Desizyon an:

Tribinal la te deside ke senkyèm sikwi a te fè erè nan desizyon ke aplikasyon an nan nouvo lwa a ansyen reyalite konstitye yon "kesyon lwa". Tribinal la te deside nan afimatif la. Premyèman, tribinal la te detèmine ke pa gen anyen nan lwa a ki entèdi aplikasyon lalwa a nan reyalite etabli. Tribinal la konsa detèmine ke aplikasyon lwa a nan nouvo reyalite se pa yon kesyon de reyalite, men se yon kesyon de lwa.

Dezyèmman, tribinal la te egzamine istwa lejislatif lwa a. Tribinal la deklare ke gen yon gwo sipozisyon revizyon jidisyè, menm nan kontèks imigrasyon an. Tribinal la te ajoute ke yon desizyon otreman ta lakòz yon baryè nan revizyon jidisyè. Tribinal la te etidye istwa lejislatif Seksyon 1252 Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon an. Lwa a te gen ladann yon "kloz zip" konsolidasyon revizyon nan tribinal sikwi a. Tribinal la te jwenn ke lang nan "kloz zip la" sipòte desizyon li yo.

Anfen, tribinal la te rezone ke aplikasyon an nan lwa a nan reyalite regle tou sipòte pa desizyon tribinal la pi bonè. Tribinal la rezone ke desizyon li nan St Cyr, kote li te deklare ke IIRIRA pa t 'retwoaktif, sipòte desizyon li yo. Tribinal la te ajoute istwa lejislatif la nan lwa a montre ke Kongrè a pa t vle entèdi yon revizyon nan kesyon lwa jan yo te aplike a ansyen reyalite.

Ramifikasyon yo:

Ou ka mande ki sa desizyon sa a vle di pou ka w la. Desizyon an gen gwo konsekans sou revizyon tribinal federal desizyon yo retire ak mosyon pou relouvri. Kounye a ka konsidere mosyon pou relouvri yo andeyò dat limit 90 jou a si yon nouvo lwa rive. Pou egzanp, nou te relouvri ka kote yon nouvo ka soti nan la Komisyon Apèl pou Imigrasyon te pibliye ki te aplike pou ka yo. Tribinal Imigrasyon ak Komisyon Konsèy la ka refize mosyon an, men tribinal sikwi a pa ka refize a Petisyon pou revizyon tou senpleman sou tè a ke pwoblèm nan sijè a revize se youn nan reyalite yo epi yo pa youn nan lalwa.

Rele nou jodi a nan ou sijè a yon lòd pou retire epi ou ta renmen li revize.