Depatman Sekirite Teritwa a sispann ilegalman viza E pou Iranyen yo

Depatman Sekirite Teritwa a sispann ilegalman viza E pou Iranyen yoNan Mèkredi, Depatman Sekirite Nasyonal Imigrasyon Arm, la Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini, te anonse ke Iranyen yo p ap kalifye ankò pou estati viza E-2. Dapre USCIS, revokasyon Trete Amity ak Iran an nan 2018, te nesesite chanjman an. Nan pòs sa a, mwen pral diskite ke desizyon USCIS la se enkonstitisyonèl paske Prezidan an pa gendwa revoke yon trete inilateralman.

Viza E pou Iranyen:

Klasifikasyon viza E a pèmèt yon komèsan entènasyonal (E-1) oswa yon envestisè entènasyonal (E-2) pou vin Ozetazini pou fè biznis. Klasifikasyon an baze sou trete ant Etazini ak peyi envestisè a. Jouk jounen jodi a, gen plis pase 40 peyi ki gen sitwayen yo ka vin Ozetazini anba trete sa yo.

Iran te antre nan trete a an 1957. Menmsi Etazini te mete fen nan relasyon diplomatik ak Iran, Trete Amity ak peyi a pa te revoke. Sitwayen Iran yo ka toujou vin Ozetazini anba klasifikasyon an si yo satisfè kritè yo.  Anons Mèkredi a te fini klasifikasyon an anba swadizan anilasyon trete a nan 2018. Nan lòt mo, gouvènman an te tann yon ane ak yon mwatye apre anilasyon sa yo mete fen nan klasifikasyon an.

Desizyon an ta dwe defye:  

Mwen diskite ke anilasyon sa a pa t konstitisyonèl paske li pa t koresponn ak règleman federal yo ak konstitisyon an. Dapre mwen konnen, gouvènman an pa t 'ale nan kondisyon yo ki avi anba Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon an. Anplis de sa, desizyon inilateral la enkonstitisyonèl depi Kongrè a, ki te antre Etazini nan trete a, gen sèl pouvwa pou anile trete a.

Echèk nan bay avi sou anilasyon potansyèl la vyole dwa yo nan pwosesis la nan Iranyen sa yo ki kounye a kenbe estati a. Anplis, dapre Trete Clause nan Konstitisyon an, Kongrè a pa te enfòme sou anilasyon sa yo epi li pa t retire nan trete a jan sa mande anba Konstitisyon an. An reyalite, Sekretè Pompeo inilateralman te retire Etazini nan trete a atravè yon anons.

Desizyon pou mete fen nan klasifikasyon E pou Iranyen yo ta dwe defye nan tribinal la. Mwen espere ke yon defi konsa pral vini byento.

Si desizyon an afekte w, tanpri rele yon avoka imigrasyon pi vit posib. Ou ka kontakte nou lè w itilize fòm ki nan paj sa a.