ESTA ak ekstansyon viza non imigran pandan pandemi coronavirus la

ESTA ak ekstansyon viza non imigran pandan pandemi coronavirus laI Mwen resevwa plizyè kesyon konsènan la Sistèm Elektwonik pou Otorizasyon Vwayaj (ESTA) ak lòt ki pa imigran ekstansyon viza. Nan pòs sa a, mwen pral diskite sou tou de pwoblèm yo. Rele nou jodi a pou ESTA ak lòt ki pa imigran ekstansyon viza pandan pandemi coronavirus la.

Ki sa ki nan ESTA?

ESTA se yon pwogram kote sitwayen nan sèten peyi ka vin Ozetazini san viza. Yo limite a 90 jou apre yo antre epi yo dwe ale anvan dat depa yo sou I-94 yo.

ESTA Konpare ak Lòt viza ki pa imigran:

Sejou ESTA yo diferan de viza regilye ki pa imigran nan plizyè fason. Yon sèl evidan an se ke yo pa gen yon viza fizik sou paspò yo. Lòt gwo diferans lan se ke yon antre ESTA pa ka pwolonje viza yo nan peyi Etazini. Si yo vle fè sa, yo oblije kite peyi a epi antre ankò.

Yon lòt gwo diferans se ke yon moun k ap antre nan ESTA p ap parèt devan yon jij imigrasyon si yo mete l nan pwosedi pou retire elèv la. Y ap mete lòt moun ki pa imigran yo nan pwosedi ranvwa si yo rete an plis. Gen kèk eksepsyon, ki pi lwen pase pòs sa a.

Kisa mwen ta dwe fè pou pwolonje rete ESTA mwen an?

Kòm mwen mansyone pi wo a, n ap resevwa plizyè apèl konsènan posiblite pou pwolonje sejou ESTA yo oswa pou jwenn yon depa satisfezan nan Ladwàn ak Pwoteksyon Fwontyè. Ajans la bay ekstansyon sa yo nan yon baz ijans. Avoka yo te bay imèl espesyal pou ranpli. Anboche yon avoka ta ede nan ka sa yo. Rele nou nan [number] si ou ta renmen mande yon ekstansyon.

Kisa mwen ta dwe fè pou pwolonje sejou viza ki pa imigran mwen an?

Moun ki gen lòt viza ki mande yon ekstansyon ka aplike pou yon ekstansyon oswa yon chanjman nan estati nan men Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS). Fòm yo ranpli ta depann sou baz ekstansyon an. Ou ta dwe rele anboche nou pou aplike pou ekstansyon sa yo.

Tanpri rele nou nan 1-888-963-7326 pou planifye yon konsiltasyon. Nou anile frè konsiltasyon yo jiska 15 avril 2020.