Kounye a nou ofri finansman pou frè legal ak frè gouvènman ou yo

Kounye a nou ofri finansman pou frè legal ak frè gouvènman ou yoNan la Biwo Lwa American Dream™, nou konprann ke frè legal yo ka yon gwo antrav pou ou Rèv Ameriken™. Pou ede w reyalize ou Rèv Ameriken™, kounye a nou ofri pou finanse frè legal ak gouvènman an atravè yon twazyèm pati. La Rèv Ameriken™ kounye a vini ak peman ou kapab peye.

Nou te fè patenarya ak Jesyon ePay, youn nan dirijan konpayi finansman legal yo. Konpayi an ofri opsyon finansman pou prè osi ba ke $1,000 jiska $50,000 nan frè legal. Konpayi an chaje enterè ant 3.99% pou 36.99% selon pwen kredi.

Jounal Biwo Lwa American Dream™ pa gen yon enterè an komen Jesyon ePay. Nou peye 4.99% nan konpayi an pou sèvi ak platfòm li yo, ke nou pa chaje kliyan an. Kèlkeswa metòd peman an, la Biwo Lwa American Dream™ chaje menm frè legal yo bay tout kliyan nou yo.

Aplikan an pa oblije sèvi ak prè yo trete atravè ePay Management pou kenbe yo Biwo Lwa American Dream™. Aplikan an pa gen okenn obligasyon pou itilize lajan yo pou frè legal ak gouvènman an. Kliyan nou yo pral jwenn menm reprezantasyon ekselan kèlkeswa metòd peman an.

Biwo Lwa American Dream™ pa responsab tou pou aplikasyon prè, orijin, estrikti, oswa koleksyon, ni okenn lòt pratik kreditè pou nenpòt aplikan. Yo pap etabli okenn relasyon avoka-kliyan jiskaske kliyan an fè peman inisyal la bay Biwo Lwa American Dream™. Biwo nou an pap reprezante okenn kliyan tou nan okenn aksyon koleksyon inisye pa nenpòt pretè.

Biwo Lwa American Dream™ p ap pataje enfòmasyon konfidansyèl ou ak okenn twazyèm pati san konsantman ou alekri.

Tanpri vizite sa a lyen pou tout tèm finansman. Rele nou 24/7 pou w pran yon konsiltasyon oswa vizite sa a lyen.