Aplike pou natiralizasyon pou $2020 san yo pa enkli frè pou ranpli

Mwen se Ahmad Yakzan, lidè san pè nan American Dream Team™ nan American Dream™ Law Office, e jodi a mwen pral fè yon bagay mwen pa janm fè anvan. Anpil nan moun ki te fè fas ak mwen konnen ke mwen pa bese pri mwen yo oswa fè òf espesyal, men jodi a sa chanje. Mwen gen yon anons ki gwo: apati jodi a epi ale jouk nan fen mwa Jen an, mwen pral fè ka natiralizasyon pou $2020.00. Mwen fè sa pou yon rezon: pou w ka vote nan eleksyon 2020 la.

Si w ap viv nan jiridiksyon biwo Tampa USCIS la epi ou pa gen okenn kondanasyon kriminèl, lè sa a m ap okipe ka natiralizasyon w la depi nan kòmansman rive nan fen. Sa vle di mwen pral ranpli fòm 20 paj la, prepare w pou entèvyou a, ale avèk ou nan entèvyou a, epi asire w ou soti la ak tout bagay an plas. Mwen vle fè rèv ou rive vre. Mwen vle fè w yon sitwayen ameriken pou $2020.00. Rele 1-888-963-7326 pou w planifye yon sesyon estrateji avè m. Mèsi.