Poze Kesyon Imigrasyon Ahmad yo te reponn 28 me 2020

Bon apremidi! Mwen se avoka Ahmad Yakzan, ki responsab Biwo Lwa American Dream™. Nou gen biwo nan Washington DC, Tampa, ak yon biwo afilye nan Beijing.

Kòm yon avoka, mwen dwe kòmanse ak legalite yo pa deklare ke enfòmasyon ki isit la pa konstitye konsèy legal; li ka pa aplike pou ou pèsonèlman oswa spesifik nan ka patikilye ou. Enfòmasyon mwen bay la a se enfòmasyon jeneral sou imigrasyon. Pou kesyon espesifik sou ka w la, tanpri pa poste nan seksyon kesyon ak repons; voye yo ba mwen dirèkteman oswa rele biwo mwen an nan 1-888-963-7326 epi m ap plis ke kontan pale sou detay ka w la.

Nan dènye jedi chak mwa a inè, m ap ale an dirèk pou m reponn yon varyete kesyon sou imigrasyon. Pa ezite voye kesyon ou yo bay paralegal mwen yon semèn alavans, sou twazyèm Jedi chak mwa, pou asire ke mwen reponn yo pandan sesyon an dirèk. Pou sesyon jodi a, nou te resevwa plis pase 10 kesyon.

Mwen vle remèsye anplwaye bèl bagay mwen yo... sa te yon koup de mwa ap eseye pou anpil moun, men yo te ede fè li posib pou nou kontinye sèvi nouvo ak kliyan ki deja egziste.

Si w te depase viza w pandan epidemi COVID-19 la, tanpri konnen ke nou te kapab jwenn ekstansyon pou anpil moun ki te antre nan pwogram egzansyon viza a. Sepandan, akonplisman sa a depann sou ki pò antre yo itilize pou vin Ozetazini. Pa egzanp, ayewopò Tampa pa t pran okenn nan demann sa yo, kidonk nou te oblije voye kèk kliyan nan Orlando.

Si viza ou a ekspire talè, n ap plis ke kontan ede w jwenn yon ekstansyon pou lè w eseye retounen, ou p ap gen okenn pwoblèm epi yo p ap rejte viza ESTA w la. Si ou gen yon viza regilye B1/B2, vòl ou te anile, epi ou oblije rete Ozetazini pi lwen pase tan ki sou tenm nan, fè m 'konnen epi mwen pral plis pase kontan ede w jwenn yon ekstansyon.

Mwen pral poste kèk lyen sou sit entènèt mwen an (americandreamlawoffice.com), kote gen anpil resous pou ou, tankou videyo chak semèn ak pòs blog. Mwen ta apresye anpil si ou ta abònman nan blog mwen an, vizite pwofil rezo sosyal mwen yo, epi ede m rive jwenn 100 abonnés sou YouTube pou nou ka jwenn gwo Biwo Lwa American Dream™ yon non vanite.

Biwo Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS) te fèmen pou de mwa edmi, men li te ouvri depi 4 jen pou randevou an pèsòn, epi nou te jwenn 400 aplikasyon pou sitwayènte apwouve. Erezman, seremoni sèman yo pral rekòmanse, byenke yo ka limite nan dire ak kantite moun akòz COVID-19. Mwen renmen seremoni sa yo paske mwen jwenn moun ki soti nan tout mond lan. Mwen ta trè rekòmande pou ou ale nan youn si ou pa gen; sa pral fè w fyè dèske w se yon Ameriken pou w wè anpil nouvo figi ki fèk kòmanse rèv Ameriken yo™.

Si ou vle aplike pou sitwayènte, nou gen yon espesyal jouk nan fen mwa Jen an. Mwen limite tan an jiska fen mwa Jen an paske mwen vle moun yo kapab enskri pou vote nan Novanm 2020; Mwen vrèman pa pran swen pou ki moun ou vote—mwen jis vle fè ou yon sitwayen ameriken. Si ou pa gen okenn pwoblèm ak background ou, tankou yon arestasyon oswa yon kondanasyon kriminèl, mwen ka pwolonje yon òf ba ou pou $2,020 (mèsi a zanmi mwen Facebook ki te di m 'mwen bezwen chanje li a $2,020 paske se te yon trè fre lide) pa enkli frè depoze. Pou pri sa a, mwen pral aplike pou sitwayènte ou epi ale avèk ou nan entèvyou a Si w ap viv nan Tampa oswa Orlando. Sa a se yon gwo zafè.

Si w vle aplike pou sitwayènte, rele m nan 1-888-963-7326. Nou ouvri 24/7, XNUMX/XNUMX ak anplwaye isit la pale angle ak panyòl.

Kesyon: Restriksyon sou vwayaj COVID-19 te fè nou ranvwaye maryaj nou an; si mwen kite peyi a, èske se yon pwoblèm?

Repons: Repons lan depann de kalite viza ou genyen. Nan lwa imigrasyon, gen yon bagay yo rele entansyon imigran. Si ou vini sou yon viza B1/B2, ki se viza vizitè ki pi komen, Lè sa a, ou pa ka gen yon entansyon imigran. Nan lòt mo, ou pa ka vin isit la ak entansyon pou w marye oswa pou w jwenn rezidans pèmanan. Mwen pa di w pou w vyole lwa a, men si w kite lè w marye sou yon B1/B2, sa ka kreye kèk pwoblèm pou ou lè w ap eseye tounen nan peyi a (mwen menm wè moun yo refize antre. apre yo fin marye). Menm jan mwen te fè lè mwen te aplike pou kat vèt mwen an, ou ta dwe anboche yon avoka epi jwenn konsèy yo anvan ou ale.

Si ou gen sis mwa, ka ranvwaye maryaj ou, aplike pou rezidans pèmanan, epi evantyèlman pral marye ak yon sitwayen ameriken, Lè sa a, imigrasyon ap gen plis chans pou padonnen depase limit la epi travay avèk ou. Pi bon konsèy mwen ka ba ou se pa kite peyi a san w pa pale ak yon avoka.

Kesyon: Mwen te resevwa kat vèt mwen nan men mari oswa madanm mwen; poukisa mwen bezwen retire kondisyon yo?

Repons: An 1985, Kongrè a te pase yon lwa fwod maryaj. Gen anpil moun ki marye pou yo ka jwenn yon kat vèt (si se ou menm, tanpri pa rele m; nou gen yon gwo repitasyon paske nou pa pran ka maryaj fwod). Lwa sou fwod maryaj la di ke nenpòt moun ki gen mwens pase dezan pral jwenn rezidans pèmanan kondisyonèl, ki vle di li pa pèmanan. Katrevendis jou anvan dezan anivèsè premye kat vèt la, ou dwe aplike pou yon bagay yo rele retire kondisyon yo. Sa yo se kèk nan ka ki pi difisil yo, sitou si ou separe ak mari oswa madanm ou apre ou te resevwa premye kat vèt la. Si w gen nenpòt kalite pwoblèm nan maryaj ou, Lè sa a, pa eseye jere ka w la san èd nan yon avoka.

Si w ap marye ak kè kontan, Lè sa a, w ap aplike pou retire kondisyon yo ansanm ak mari oswa madanm ou, ki ta siyen petisyon an menm jan ak ou. Nou ta voye aplikasyon sa a bay imigrasyon epi n ap mete plis prèv ak petisyon an ke posib. Nan kèk ka, kondisyon yo ka retire san yon entèvyou.

Yon trik fre: pou evite tan tretman ki long ki asosye ak petisyon sa yo, nou ka ede akselere pwosesis la nan konbine entèvyou yo pou retire kondisyon yo ak sitwayènte, toutotan ou toujou kontan marye ak yon sitwayen ameriken epi ou gen rezidans pèmanan ou. pou yon sèten kantite tan.

Pwosesis pou retire kondisyon yo trè enpòtan; si w pa depoze petisyon an nan 90 jou anvan dat ekspirasyon an, sa ka mete w nan pwosedi pou retire w. Dapre lwa a, si imigrasyon pa kwè ke maryaj ou te bon konfyans, lè sa a sèl moun ki ka retire petisyon sa yo se yon jij imigrasyon. Anjeneral, ou pa ka marye ak yon lòt sitwayen Etazini ki kapab fè yon petisyon sof si kondisyon sa yo te retire nan ansyen kat vèt la.

Li enpòtan anpil pou w anboche yon avoka byen bonè pou w pa ka fini nan pwosedi deplasman epi asire w ke w pa bezwen peye yon avoka pou defann ou nan tribinal imigrasyon epi konvenk yon jij pou l pèmèt ou rete nan tribinal la. Etazini. Rele nou nan American Dream™ Law Office; nou pare e nou kontan ede.

Kesyon: Mwen te vini kòm yon refijye epi kounye a mwen gen yon kat vèt; Èske mwen ka aplike pou manman mwen vin viv isit Ozetazini avèk mwen?

Repons: Si ou se sèlman yon moun ki gen kat vèt, Lè sa a, ou pa ka aplike pou paran ou yo vin Ozetazini. Yon fwa ou vin yon sitwayen ameriken, ou ka aplike pou fanmi imedyat ou (tankou paran yo) vin Ozetazini.

Moun ki poze kesyon sa a te vini kòm yon refijye. Sa a se yon bagay nou absoliman renmen tande. Nou sonje Lady Liberty chak fwa nou tande mo "refijye". Mèsi ak moun ki poze kesyon sa a.

Mwen renmen fè ka azil lè yo isit Ozetazini. Si ou se yon refijye lè ou vin Ozetazini, admisyon done sa a trè enpòtan. Sa a se paske lè w ap aplike pou sitwayènte nan wout la, dat admisyon ou a se dat ou itilize a—pa dat ou aktyèlman resevwa kat vèt la. Se konsa, ou fè bak yon ane oswa konsa lè ou antre kòm yon refijye. Apre w fin resevwa kat vèt ou a, ou gen sèlman tann kat ane pou w aplike pou sitwayènte ameriken.

Yon fwa ou vin yon rezidan pèmanan, ou aplike pou sitwayènte; apre ou vin yon sitwayen, ou ka aplike pou yon fanmi imedya, tankou yon paran. Ou pa t ap kapab depoze yon petisyon fanmi imedya pou yon frè oswa yon sè. Ou ta dwe tann yon nimewo viza disponib pou yon frè ak sè vin Ozetazini. Ou ta ka aplike tou pou yon mari oswa madanm oswa yon timoun ki pa marye.

Si ou te aplike pou estati refijye epi ou marye oswa ou gen timoun, Lè sa a, èspere ke ou te aplike pou mari oswa madanm ou ak timoun yo vini avèk ou pou ou pa bezwen tann. Si ou te vin isit la kòm yon refijye, te vin yon rezidan pèmanan, epi ou evantyèlman marye, Lè sa a, ou ta ka aplike pou mari oswa madanm ou ak pitit ou, men ou ta dwe tann pou yon nimewo viza vin disponib. Bon nouvèl la se ke nimewo yo aktyèl pou kategori sa a kounye a, donk si ou gen yon kat vèt epi ou vle aplike pou mari oswa madanm ou ak pitit ou vin Ozetazini, rele m 'nan 1-888-963-7326.

Kesyon: Mwen vle marye ak kouzen mwen an epi mennen yo soti lòt bò dlo; kisa poum fe?

Repons: Sa a se yon kesyon reyèlman konplike. Pou rezon imigrasyon, kote maryaj la se sa ki dikte si mari oswa madanm lan ka vini isit la sou yon viza imigran soti lòt bò dlo. Si maryaj la te legal nan peyi kote li te fèt la, Lè sa a, ou ka mennen mari oswa madanm ou Ozetazini. Pa egzanp, si w marye nan peyi Liban, lòt bò larivyè Jouden, oswa Arabi Saoudit kote yo pèmèt li, Lè sa a, ou ka mennen mari oswa madanm ou Ozetazini.

Distenksyon an gen rapò ak estati w kòm moun ki fè petisyon an (sa vle di si w se yon sitwayen ameriken oswa si w se yon moun ki gen kat vèt). Si ou se yon sitwayen ameriken, lè sa a ou ta depoze yon petisyon relatif imedyat epi mari oswa madanm ou ta kapab vin Ozetazini nan yon ane a yon ane edmi. Si ou se yon detantè kat vèt, Lè sa a, ou ta dwe tann pou yon nimewo viza vin disponib.

Kesyon: Èske mwen ka ajiste estati mwen si mwen te depase viza mwen an?

Repons: Si ou isit Ozetazini epi ou marye ak yon sitwayen Etazini epi ou vle ajiste estati ou, alò imigrasyon ap pi pardonner ke yo ta si ou te marye ak yon moun ki gen kat vèt. Si ou te marye ak yon moun ki gen kat vèt, Lè sa a, ou ta dwe nan sitiyasyon nan moman an nan jijman nan petisyon kat vèt la.

Pa egzanp, mwen te okipe yon ka yon koup de ane de sa pou yon moun ki te yon rezidan pèmanan epi li te soumèt yon petisyon kat vèt pou konjwen yo avèk èd yon lòt avoka. Lè nou te ale nan entèvyou a, yo te di nou yo pa t 'kapab aksepte petisyon an, epi mwen te oblije eksplike sa ki aktyèlman rive. Nou te reyisi nan jwenn rezidans pèmanan kliyan an nan yon fason diferan, men li enpòtan pou sonje ke ou dwe nan sitiyasyon an nan moman entèvyou a pou yo ka soumèt yon petisyon kat vèt pou yon lòt moun. Si w marye ak yon moun ki gen kat vèt epi H-1B w la kounye a nan moman entèvyou a, ou p ap gen pwoblèm pou w jwenn rezidans pèmanan.

Kesyon: Èske mwen ka aplike pou kat vèt mwen an nan tribinal imigrasyon?

Repons: Ou ka absoliman aplike pou kat vèt ou nan tribinal imigrasyon, epi gen kèk ke trik nouvèl ki enplike. Ankò, distenksyon an gen pou wè ak moun ki fè petisyon an se yon sitwayen ameriken kont yon moun ki gen kat vèt. Si w fè yon petisyon pou yon moun kòm yon moun ki gen kat vèt epi apre w vin tounen yon sitwayen ameriken tèt ou, Lè sa a, n ap retire kondisyon pou w gen yon estati pou w ka resevwa rezidans pèmanan.

Souvan, nou pral aplike pou yon petisyon viza imigran ak sitwayènte an menm tan; chans yo se ke benefisyè a pral vin yon sitwayen ameriken nan yon kantite tan ki pi kout pase I-130 ta dwe apwouve. Nan sans, nou ta deplase kategori pou petisyon viza imigrasyon an nan kategori fanmi imedya a.

Si yo ta refize w azil men marye ak yon sitwayen ameriken pandan w ap Ozetazini epi w vle aplike pou yon kat vèt nan tribinal imigrasyon, alò gen kèk bagay ou ta dwe fè. Piske w ta nan pwosedi pou retire w, USCIS pa ta gen jiridiksyon pou ba w rezidans pèmanan. Nou ta dwe aplike pou petisyon viza imigran pou kont li epi answit aplike pou rezidans pèmanan devan jij imigrasyon an. Lè w nan pwosedi deplasman, ou dwe pwouve ke maryaj ou reyèl, e kritè pou fè sa a pi sevè pase si w pa t nan pwosedi deplasman. Imigrasyon pral poze anpil kesyon, epi anpil prèv pral gen pou ale ansanm ak petisyon an. Yon fwa ke I-130 jwenn apwouve, ou gen pou aplike pou kat vèt la devan jij imigrasyon an.

Nou fè yon anpil nan travay pwosedi yo retire. Tribinal imigrasyon nan Santral Florida se nan Orlando, men mwen pran ka ki soti nan tout peyi a, tankou Boston, Miami, ak Jackson. Si w gen yon fanmi ki nan pwosedi pou retire elèv la, tanpri rele nou nan 1-888-963-7326.

Kesyon: Èske mwen ka aplike pou azil apre mwen vin jwenn yon viza vizitè Ozetazini?

Repons: Anjeneral, repons lan se wi, men lwa pou asil yo trè konplike. Apre ou vin Ozetazini, ou gen yon ane pou w aplike pou azil sof si ou kalifye pou yon eksepsyon nan dat limit sa a. Pa egzanp, si John Smith te vini Ozetazini soti nan Bahamas nan dat 28 me 2020, lè sa a li ta gen jiska 27 me 2021 pou aplike pou azil. Si li te vle travay, li ta dwe tann ant 115 a 180 jou pou soumèt yon aplikasyon. Li te konn pran apeprè twa semèn pou trete aplikasyon sa yo, men kounye a gen yon reta, kidonk li ap pran kat a senk mwa. Apre 180 jou, John Smith ta resevwa yon kat travay. Anjeneral, yo deplase trè vit sou jwenn entèvyou yo, kidonk si ou nan sitiyasyon lè ou jwenn entèvyou ou a, ou pral jwenn desizyon ou. Si w pa nan sitiyasyon, yo pral refere ka w la bay jij imigrasyon an. Teknikman sa a se pa yon refi aplikasyon azil ou a, men li ta mande pou w ale devan jij imigrasyon an pou w aplike pou azil.

Mèsi anpil paske w gade. Tanpri vizite paj Facebook mwen an, abònman ak chanèl YouTube mwen an, epi vizite pwofil rezo sosyal mwen yo, tankou Instagram ak Twitter. Nou gen anpil vizitè... nou jis bezwen plis disip.

Si w gen nenpòt kesyon, voye yon mesaj nou epi n ap rele w. Nou ouvri 24/7, 1/888 e nou ka kontakte nou nan 963-7326-727-317. Si w ap rele soti andeyò Etazini, nimewo a se 9757-XNUMX-XNUMX. Rele jodi a pou w planifye yon sesyon estrateji avè m, epi m ap plis ke kontan ede w vin yon Ameriken. Ankò, mwen se Ahmad Yakzan, ki responsab Biwo Lwa American Dream™.