Ki sa ki se yon avi pou parèt?

Mwen se Ahmad Yakzan nan biwo lalwa American dream™ e jodi a mwen vle pale avèk ou sou kisa sa ta vle di pou w jwenn yon avi pou parèt nan tribinal imigrasyon pou w ka mande kisa ki yon avi pou parèt. Yon avi pou parèt se jis yon avi pou w parèt devan yon tribinal imigrasyon.

Mwen konnen li son komik men se egzakteman sa li vle di. Yo voye yon papye ba ou pou di ou bezwen prezante nan tribinal imigrasyon. Kisa sa vle di pou yon avi parèt pou yo bay ou dwe ale devan yon jij imigrasyon. Ou ta ka mande kisa yon avi parèt genyen ladan l. Li gen plizyè seksyon ladan l.

Premye a se akizasyon an reyalite ke gouvènman an mete kont ou. Se konsa, yo ka di ou bay manti sou aplikasyon kat vèt ou oswa ou bay manti sou seremoni natiralizasyon ou oswa ou pa gen okenn estati legal Ozetazini. Se konsa, premye seksyon nan avi a ki parèt yo pral ak akizasyon yo reyalite.

Gen kèk nan akizasyon reyalite yo ta di ou pa yon sitwayen ameriken, ou se yon sitwayen peyi sa a ou te vin nan peyi sa a nan 123, kote a nan moman an e akòz akizasyon sa yo reyalite ou pa gen dwa fè. rete isit Ozetazini. Dezyèm seksyon an pral gen akizasyon yo plis tankou yon enfòmasyon nan yon dosye kriminèl pou egzanp li ta chaje w swa kòm inadmisib oswa depòtasyon.

Depòtabilite vle di se ke gouvènman an ka aktyèlman choute ou soti nan peyi Etazini. Inadmisibilite vle di ou pa fè yon antre Ozetazini èske ou pa gen dwa antre Ozetazini ak portabilite vle di ke yo pral mete w deyò Etazini oswa depòte w sa se dezyèm seksyon an.

Dènye seksyon ak avi ki parèt la ta ka gen yon paj siplemantè ladan l si akizasyon an reyalite yo pa anfòm sou yon paj, lè sa a yo pral gen yon adisyon. Pafwa yo ta gen yon addendum si glas te swiv ou epi yo gen anpil prèv oswa akizasyon ke yo bezwen ajoute nan la se konsa se sa.

Dènye paj dènye paj la ta gen yon siyati nan fen li. Se pral kote ou sipoze parèt e ki kote tribinal imigrasyon ou ta dwe ale nan e li ta dwe gen tan ak yon kote pou premye odyans ou epi gen anpil diskisyon nan sikui imigrasyon yo konsènan kisa sa vle di men pou kounye a sifi pou di li pral genyen ak yo ak tan pou ou parèt.

Koulye a, ou ta ka mande, mwen te resevwa yon avi pou parèt èske sa vle di mwen dwe nan tribinal imigrasyon demen? Repons lan se reyèlman petèt e mwen di petèt paske gouvènman an pa ka aktyèlman depoze sa ak tribinal imigrasyon an pou pwosedi removal pa kòmanse kont ou jiskaske yon moun nan gouvènman an pran moso papye sa a epi li mete l 'nan tribinal imigrasyon an. kidonk dènyèman te gen anpil pwoblèm ak etap sa a.

Gouvènman an pa t pran li epi nan jou ou aktyèlman sipoze parèt epi yo pa depoze avi sa a pou parèt jouk jou anvan pa egzanp sa a se yon lòt videyo ke mwen pral pwobableman poste pita nan yon koup de mwa men sifi li. pou di ou bezwen tcheke nimewo 800 pou tribinal imigrasyon an epi ou bezwen tcheke bwat lèt ou a pou wè si w resevwa yon avi odyans nan men tribinal imigrasyon an paske li te kapab soumèt men answit ou dwe parèt sou yon lòt. dat. Se konsa, mwen ta kenbe je m 'ouvè ki jan ou jwenn yon avi parèt se reyèlman difisil kounye a mwen te wè yon kliyan jwenn li apre yon entèvyou nan imigrasyon.

Mwen te wè kliyan ki te rete deyò Etazini pou twò lontan jwenn li ak CP lè yo eseye tounen Ozetazini ak rezidans pèmanan yo se la yo sèvi ou ak yon avi pou parèt. Mwen te wè l rive lè yo pran ou pou yon vyolasyon trafik oswa epi ou pa gen aktyèlman estati Ozetazini yo ba ou yon avi pou parèt pou ale nan tribinal imigrasyon. Se konsa, gen yon multitude nan fason yo aktyèlman jwenn youn nan sa yo.

Kisa ou ta dwe fè si w jwenn youn nan premye bagay mwen ta fè se rele yon avoka imigrasyon tankou mwen rele yon avoka imigrasyon menm si ou pa gen entansyon anboche jwenn kèk konsèy legal, mwen panse ou ta dwe anboche yon moun paske se imigrasyon. tribinal pa gen piknik. ou pral kont kèk nan avoka imigrasyon ki pi expérimentés nan peyi a e sa se avoka anfòsman glas moun sa yo pouswiv ka sa yo chak jou.

Jij imigrasyon yo ka sispann ou epi pran odyans lan epi poze w tout kalite kesyon, kidonk fè sa poukont ou pa ta dwe reyèlman yon opsyon. ou ta dwe rele yon avoka imigrasyon pi vit posib lè ou jwenn yon avi pou parèt. rele m nan 1-888-963-7326 24/7.